Isus este salvatorul!

Totul despre adevrăul Lui Dumnezeu "www.Iisusestesalvatorul.wordpress.com"

Prinderea Lui Isus

Posted by iisusestesalvatorul pe Septembrie 2, 2009

 

                                                         Prinderea Lui Isus

                                                             (comentariu)

 

Noul testament din cartea Biblia ne vorbeşte clar şi desluşit o parte  din evenimentele trăite de Domnul nostru Isus Hristos. Ne  dezvăluie  cum Isus îşi făcea datoria sa faţă de noi toţi, ca Domn şi faţă de Dumnezeu, ca Fiu. Ne povesteşte momente fericite pe care lea trăit El, şi le declară pe cele triste cînd Isus a avut de suferit. Viaţa Lui a fost  lungă şi destul de  interesantă încît am putea spune multe despre ea, dar acum aş vrea să comentez  ultumele zile din viaţa lui şi anume ,,Prinderea Lui Ius,,.

 În acest studiu aş vrea sa atragem atenţia nu numai la Isus ci şi la acei care erau atunci cu El şi la acei care Lau trădat. Vreau să vă declar care a fost compoprtamentul şi dacă e posibil să va descriu credinţa şi caracterul lor.

Rog sa deschideti biblia la cartea după Marcu capitolul 14 şi să citiţi versetele de la 32 la 72.

Şi sa studiem fiecare personaj din acest pa saj in parte:

1 Isus– Domnul Isus nu face nici o faptă care să pară a fi eşit din comun. Este calm şi se comportă corect în toate situaţiile pe care are să  urmeze. Fiind în trup de om totuţi simte mîhnirea şi întristarea, pentrucă în curînd i se apropie moartea (cap.14 vers.32,33). Dar totuş El are o susţinere puternică pentruca  aderă la Dumnezeul Tatăl (vers 35,36).Tot o dată El simte prin ce trebuie să treacă ucenicii lui şi îi pune să se roage ca ei să nu fie ispitiţi (vers38). Dar faptul că ia văzut adormiţi î-L cam supără (vers.40-46). Este predat de însuşi Iuda (vers.43) este deja un sclav in mîna ostaşilor înarmaţi (vers.48). E badjocorit şi trebuie să indure toate cuvintele care sunt împotriva Lui (vers.56,57,58)chiar dacă El nu are nici o vină (vers.55). Fiind în mîna duşmanului supus unor batăi (vers.65), ca Fiu de Dumnezeu Isus continuă să susţină că El este Regele (vers61,62).

2 ucenicii– Ucenicii Lui Isus sunt plini de tărie şi chiar gata ca să-L urmeze pe Isus chiar pînă la moarte (vers.31). Însă totuşi trebuie să se împlinească scripturile şi ei se risipesc  (vers.50).

3 Tînărul – Pe tînărul, care  este unica persoană curajoasă,  instruită bine cu o decizie fermă de a-L urma pe Isus îl descoperim in versetul 51. Pare a fi slab de fire dar tare de caracter. Este hotarît ca să-L urmeze pe Isus însă frica de soldaţi îl impune săşi lase haina şi să fugă(vers.52). Dar şi aceasta sa întîmplat ca să se împlinească scripturile (vers.49).

4 preotii şi preotul– Preotii în acest caz joacă un rol negativ. Însuşi diavolul ia întunecat gindurile. Ei din oamenii ai neprihănirii se transformă în laşi şi chiar ucigaşi. Îşi asumă rolul de judecători chiar dacaă ei nu aveau dreptul. Sunt oamenii ai nedreptăţii.

5 Iuda– Iuda este unicul, din ucenici care la vindut pe Isus pentru bani (vers.10). Iuda nu este un om simplu ci e chiar greu de inţeles.Deseori ne intrebăm cum a fost el in stare să facă aşa ceva?(să-L vindă pe Isus după ce a fost cu El atîta timp). Iuda este zgîrcit şi lacom . Nu ştie ce inseamnă frătia şi prietenia. După ce î-L predă pe Isus îi pare rău şi întoarce banii. Şi mai tîrziu fără nici un semn de pocăire se spinzură. Isus zice că răsplata lui pentru fapta aceasta va fi grea(vers.21).

6 Petru– Petru, ucenicul Lui Isus Hristos orînduit mai înainte de vremuri. Înfiat prin Mesia pentru credinta dreaptă ce o avea. Este ucenicul de încredere al lui Isus. E un pescar de oameni orinduit de insuşi Mesia. În acea seara Petru a avut de trecut prin ispita în care a şi căzut lepadîndu-se de Fiul Lui Dumnezeu (vers.66-72). Cu toate acestea el totuşi este iertat pentrucă Isus ştia că el totuşi o să Cadă în ispită (vers.30).  Şi tot Isus ştia că şi petru a fost cerut de diavol ca să fie cernut prin sita credintei încit sa rugat pentru el, şi la sfătuit ca şi el să se roage ca să nu fie ispitit (vers.38).

 

Pe Isus  L-au prins uşor, dar L-au răstignit greu. Şi toate acestea El lea facut pentru noi pentru a ne izbăvi de un statut ,, statutul păcătoşilor”.

Amin!.

Reclame

Posted in Uncategorized | 6 Comments »

Umblarea Lui Isus pe mare

Posted by iisusestesalvatorul pe August 12, 2009

isus20je20uskrsnuouv7[1]

Umblarea Lui Isus pe mare.

(comentariu)

Unul dintre cele mai minunate lucruri pe care le făcut Fiul  Lui Dumnezeu pentru a demonstra că El este adevăratul Mesia e ”umblarea lui Isus pe mare”. Citind pasajul din biblie in cartea Matei capitolul 14 versetele dela 22 la 36 se vede că acest eveniment a fost întardevăr uimitor. Pare a fi un scenariu foarte bine gîndit şi înfăptuit. Aş vrea să atragem atenţia la cum au avut loc evenimentul:

1 Timpul şi locul acţiunii- Isus era pe muntele ce iese direct de sub mare şi vorbea cu Dumnezeul Tatăl ( capitolul 14 vers.23). Se făcuseră seara si vremea brusc se stricaseră. Apăruse un vînt puternic care dezbina corabia in mare (cap.14 vers.24). Isus era pe munte făcea rugaciune şi ştia destul de bine că vremea e rea şi că corabia ucenicilor este chinuita de anotimp. Dar oricum nu se grabea sai ajute cumva pentruca stia ce are sa se intimple.

2 Umblarea Lui Isus pe mare- cînd se amestecă ziua cu noaptea cînd totul în jur e numai stropi de apă şi abia îţi vezi colegul tău ce se află la doi metri de tine ucenicii totuşi reuşesc să-L vadă pe Isus la îndepărtare. Pe lingă aceea că şi aşa era minune că-L văd pe Isus printre şivoaie ei observă ceva ce ochiul omului nu a vazut încă: cum o persoana (Isus)  fără nici un echipament se deplasează pe mare(cap.14 vers.28) E minunea veacului!.

3 Natura se supune Domnului- Isus (cel care ştie cum este făcută viaţa şi lumea)  porunceşte vîntului să se oprească şi acesta i se supune (versetul32). Tot Isus, direct în faţa ucenicilor remodelează structura apei încît aceasta Îl ţine (versetul25). Şi Petru conform credinţei şi după porunca Domnului a sărit pe apă şi  aceasta îl ţinea (vers.28,29). Picioarele Lui Petru simţeau în direct cum a avut loc începutul craţiei (modelarea materiei) .

4 Toţi Îl recunosc pe Isus ca Fiu de Dumnezeu- Dupa cele văzute ucenici şiau întarit credinţa că Isus este Mesia şi acum precis că nu mai au indoilală (vers.33).

5 Noroadele se lecuiesc- Dupa ce Isus a coborît de pe barcă bolnavii aveau o credinţă atît de puternică încît au cerut voie să se atingă de haina Lui (vers.36).

Taoate acestea acţiuni erau puse la cale de insuşi Isus ca minunele Lui să nu fie uitate nici peste vecinicii. Amin!.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Epistola lui Pavel către Evrei

Posted by iisusestesalvatorul pe August 10, 2009

isus20je20uskrsnuouv7[1]       Epistola lui Pavel către Evrei .   

                  (comentariu)

 

Pavel, apostol al Lui Isus Hristos orînduit mai înainte de vremuri. Înfiat prin Mesia pentru credinta dreaptă ce o avea. Nu sa obosit să facă şi o slujba  nouă, prin epistolele sale. Petrecînd un timp considerabil editind si pecetluind cu cerneala cuvinte de mare pret pe file de papirus si din piele de naimale. Scriindule, el, prin Duhul ştia ca aceste  mesaje vor deveni scrisori a timpului, necesare  tuturor.

Una dintre aceste scrisori este „ Epistola lui Pavel catre Evrei”. In acest mesaj Pavel îţi lasă toata ştiinţa, dragostea şi speranta ce a primito el de la Dumnezeu. Din practica lui caută  să explice cum trebuie sa fie un om al Lui Hristos fiul luminii. Desparte omul pamintesc de cel ceresc şi spune clar care trebuie să fie diferenta dintre ei. La tot ce este pamintesc el zice „inamic (duşman de luptă) iar tot ce este ceresc zice  „un frate pe o cîmpie de luptă”. El spune clar cui îi slujeşte şi cine îi este stapîn (aceasta poate să ne explice versetul 3 şi 4 din capitolul 1 al acestei scrisori). Accentueaza Dumnezeirea  Stăpînului său zicind că Acesta nu este înger( versetul 5,6 13 capitolul 1) ci E Fiul Regelui E insuşi  Prinţul! ( citeşte vers. 8,9 şi13  capitolul 1). Apostolul ne dezorbeşte ochii şi ne sfătuie să nu ne încredem în lucrurile fireşti (pămînteşti) căci ele sunt trecătoare, ci este mai bine Să-L iubim pe Dumnezeu căci numai El şi Fiul Său sunt vecinici (vers10,11 capitolul 1). Cuvîntul Lui Dumnezeu  trebuie să fie studiat şi săşi găsească un loc în gîndurile noastre şi chiar deloc nu trebuie să ne abatem de la El căci vom primi o răsplată dură (vers 1,2 capitolul 2). Neprihănirea şi mintuirea pe care o primim are un preţ aşa de mare că nici nu merită a fi pierdută(vers.3  cap.2). Încit şi Dumnezeu le preţuieşte şi le le susţine, întărind mărturisirile oamenilor cu semne puteri si felurite minuni ( vers.4 cap.2). Pavel ne explica cît de grea si dură a fost detronarea Prinţului, făcinduse mai prejos decît îngerii un slujitor al oamenilor ca săi salveze(vers.9-16 cap 2). Şit toate acestea sunt în numele dragostei în Numele Tatălui. Datorită experienţei pe care o avut-o Isus (prinţul)  in biserica sa construită din carne şi oase suntem iertaţi de orice ispita (vers 18 cap 2) ……Amin.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Mesajul lui Isus

Posted by iisusestesalvatorul pe Mai 27, 2009

                                                                                          MESAJUL LUI ISUS

isus20je20uskrsnuouv7[1]“Nu va mirati de faptul acesta, pentruca vine ceasul cind toti cei din morminte vor auzi glasul Lui si vor esi afara din ele.Cei care au facut binele vor invia pentru viata, iar cei ce au facut raul vor invia pentru judecata. Eu nu pot face nimic de la mine insumi: Judec dupa cum aud; si judecata mea este dreapta, pentruca nu caut sa fac voia Mea, ci voia Tatalui care M-a trimes”Ioan 5:28,29,30 “Adevarat, adevarat, va spun ca daca implineste cineva voia Mea niciodata nu va gusta moartea”Ioan 8:51,52 “Dar voi nu credeti pentru-ca dupa cum vam spus, nu sunteti din oile mele” “Oile Mele asculta glasul Meu; eu le cunosc si ele vin dupa Mine. Eu le dau viata vesnica niciodata nu vor pieri si nimeni nu le va smulge din mina Mea” Ioan 10:26,27. „Eu sunt invierea si viata cine crede in Mine chiar daca ar fi murit , va trai. Si oricine traieste si crede nu va muri niciodata. Crezi lucrul acesta?”Ioan 11:25,26.

“De aceea V-am spus ca veti muri in pacatele voastre; caci daca nu credeti ca Eu sunt veti muri in pacatele voastre”Ioan 8:24 “Eu sunt si nu fac nimic de la Mine insumi caci vorbesc dupa cum M-a invatat Tatal”Ioan 8:28 “Eu sunt lumina lumii, cine Ma urmeaza pe Mine nu va umbla in intuneric, ci va avea lumina vietii”- “Voi judecati  dupa natura omeneasca; Eu nu judec pe nimeni” “Si chiar daca judec judecata Mea este adevarata, pentruca nu sunt singur, ci Tatal care m-a trimas este cu Mine” Ioan 8:15“Voi nu ma cunoasteti pe Mine, nici pe Tatal Meu. Daca mati cunoaste pe Mine Lati cunoaste si pe Tatal Meu”Ioan 8:19

Posted in Mesaj pentru tine!! | Etichetat: | 4 Comments »

Posted by iisusestesalvatorul pe Mai 18, 2009

free counters

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Infernul

Posted by iisusestesalvatorul pe Aprilie 17, 2009

 Mesaj pentru tine!!

isus20je20uskrsnuouv71Domnul Isus este adevărat. El a murit pentru păcatele tale. Ca tu in veci să nu ştii ce inseamnă să fii in iad. El te iubeste, dragostea lui faţă de tine este destul de mare.Dacă trupul omului ar avea măcar a zecea miie parte din iubirea Lui pursisimplu ar muri. Nu Rezistă! El plînge pentru tine,de fiecare dată cînd nu-L asculţi, îl respingi. Numai El stie cu ce preţ tea răscumpărat.Şi tu îi răspunzi cu indiferentă. Tu esti cel mai fericit  pentrucă citesti acest mesaj si pentrucă cunoşti adevărul. Mai ai timp sa te pocăieşti!. Dar să ştii, milioane de oameni mor zicînd “nu!” Lui Isus. Folosesc pretexte simple “sunt prea tinăr” “pai o sa ma pocăiesc si miine” sau “mii indiferent de ce o făcut El şi de ce imi spui tu!”. Pentru ei e prea tirziu,dar pentru tine Nu! Eu cred ca azi e şi timpul. Primeste-L  pe Isus! Urmeazami sfatul si credema ca o sami multumesti chiar o vecinicie pentru cuvintele pe care lei citit si pentru indrumarea pe care tiam dat-o. Fii ascultator, Fii cu Dumnezeu.Amin!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Iadul realitate

Posted by iisusestesalvatorul pe Aprilie 15, 2009

 

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments »

Scrisoare de la Dumnezeu

Posted by iisusestesalvatorul pe Aprilie 14, 2009

proco spus

noiembrie 29, 2009 la 12:34 pm e

Ce este un creştin adevărat?
C de Luis Palau

Cea mai importanta întrebare pe care ţi-o poţi pune –şi la care poţi răspunde- este aceasta: „Sînt sau nu sînt creştin?”

O învăţătoare de şcoala duminicală a pus urmatoarea întrebare:
“Copii, de ce credeţi voi că vecinii mei îmi spun că sint creştina?“ Nici unul nu a răspuns.
Puţin nerăbdătoare,invătătoarea a repetat întrebarea: „Hai, spuneţi baieţi, de ce credeţi voi că-mi spun vecinii creştină?” Din nou,nici un răspuns.
În cele din urmă,un baieţel timid a ridicat mîna şi a spus: „Probabil spun aşa fiindcă nu vă cunosc!”
Bunicul meu s-a născut în Scoţia,lîngă Edinburgh.Era prezbiterian, dar avea mai mult interes pentru alcool decît pentru biserică.
Înainte de a muri, la căpătîiul său în Spitalul Britanic din Buenos Aires, Argentina, am încercat să-l conduc la credinţa în Hristos, dar bunicul a refuzat şi a murit fără a-L cunoaşte pe Isus Hristos.
Tu poate eşti invăţător la şcoala duminicală.Poate eşti membru într-o biserică bună. Cu toate acestea, tu trebuie să dai un răspuns la întrebarea: „Sint eu un crestin adevarat?” Acesta este motivul pentru care am scris broşura de faţă. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să inţelegi ceea ce vei citi. Aceste rînduri te pot ajuta să ai certitudinea ca eşti iertat şi că ai ajuns să-L cunosti pe Dumnezeu ca Tatăl care este în ceruri.
Oamenii au noţiuni foarte ciudate despre ceea ce înseamnă a fi creştin. Iată cîteva dintre acestea:

A crede în Dumnezeu nu te face creştin
Sînt mii de oameni care cred în Dumnezeu dar nu sînt creştini. La un cămin de tineret, un tînăr l-a întrebat pe un coleg al său: „Crezi în Dumnezeu?”
„Desigur”, a răspuns tînărul.
„Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine?” a continuat cel dintîi.
„Nu ştiu.”
În Anglia 80% din populaţie crede că există un Dumnezeu, dar cei mai mulţi nu au habar cine este Dumnezeu. Colonelul James Irwin, cunoscut pentru misiunea sa cu Apollo 15 pe luna, mi-a povestit că în timpul unei vizite într-o ţară musulmană un conducător religios musulman i-a spus: „Dumneavoastra vorbiţi atît de mult despre Dumnezeu, cum de nu sunteţi musulman?”
Ai văzut? Dacă poţi fi musulman şi să crezi în Dumnezeu, atunci « a crede în Dumnezeu » nu te face creştin!
Eu am un bun prieten care crede în exerciţii fizice, dar niciodata nu exersează. El este cu mult peste greutatea normală şi suficient de deformat.
Cunosc nenumăraţi copii care cred în săpun, dar, în ciuda credinţei lor, nu sînt cu nimic mai curaţi.
Credinţa în sine nu aduce nici o schimbare. De aceea, credinţa, dacă rămîne singură, nu te face creştin.

Mersul la biserică nu te face creştin
Oamenii merg la biserică tot timpul – pentru o sumedenie de motive. Dar acest lucru nu-i face creştini. Chiar şi unii hoţi merg la biserică!
Sînt unii oameni care merg la biserică din obicei. Alţii merg pentru că familia merge!
Creştinii merg la biserică, dar mersul la biserică nu-l face pe nimeni creştin.

Rugăciunea nu te face creştin
Desigur, creştinii se roagă, dar simplul fapt că te rogi nu te face creştin.
Hinduşii se roagă tot timpul. Musulmanii se roagă de cinci ori pe zi.
Regretatul preşedinte al Egiptului, Sadat, în timpul călătoriilor sale externe, purta cu el un mic covoraş, pe care îngenunchia de cinci ori pe zi spre a se ruga lui Mohamed. Doar faptul că cineva se roagă nu înseamna că e creştin.

Trăirea unei vieţi frumoase nu te face creştin
Trăirea unei vieţi curate, morale nu te face creştin. Sînt mulţi atei care trăiesc o viaţă decentă, corectă. Dar, la urma urmei, cît de bun este «binele»? Aici este esenţa problemei. Cei mai mulţi oameni au idei eronate cu privire la standardul real cu care trebuie comparată bunătatea noastră. De exemplu, punîndu-te alături de beţivul care petrece toată ziua la cîrciumă, tu pari a fi potrivit pentru un loc în panteonul sfinţilor! Chiar comparat cu prietenii sau familia ta, tu poţi părea bun. Dar standardul de bunătate al lui Dumnezeu e diferit. El te măsoara cu Fiul Său, Isus Hristos, care a trăit o viaţa de absolută perfecţiune. Comparată cu acest nivel de perfecţiune, bunătatea noastră arată destul de şubredă.
O femeie şi-a întins rufele albe, fiind mîndră de felul cum străluceau în soarele de ianuarie. Dar n-a trecut mult şi un strat alb de zăpada s-a aşternut pe pămînt şi imediat diferenţa a devenit evidentă: cînd au fost puse albiturile ei alături de albul perfect al lui Dumnezeu, ele au părut mai degrabă cenuşii decît albe!
Bunătatea noastră comparată cu bunătatea lui Dumnezeu arată foarte pătată.
Întotdeauna au fost destui oameni «buni» în lumea noastră, dar dacă bunătatea ar fi de ajuns pentru mîntuire, nu ar mai fi fost nevoie ca Dumnezeu să-L trimită pe Isus în lume. Faptul că Isus a trebuit să vină şi să moară pe cruce pentru a face posibilă iertarea noastră ne arată că bunătatea nu-l face pe nimeni creştin.

Citirea Bibliei nu te face creştin
Fără îndoială, creştinii iubesc Biblia. Unii o citesc zilnic. Dar simpla citire a Bibliei nu demonstrează că cel ce o citeşte este creştin.
La vîrsta de cinsprezece ani, Karl Marx a scris o explicaţie de-a dreptul uimitoare asupra unei porţiuni din Evanghelia după Ioan. Dar Karl Marx n-a pretins vreodată că este creştin.
În timpul adolescenţei, Nichita Hruşciov, fostul lider al Kremlinului, citea Biblia. Cu toate acestea, scopul lui a fost să distrugă Biserica Creştină din Uniunea Sovietică.
Citeşte Biblia cît mai mult posibil! Dar nu uita: simpla ei lectura nu te face creştin.

Vorbirea despre Isus nu te face creştin
Mulţi oameni vorbesc despre Isus, ba chiar vorbesc bine despre El. Unii din aceştia pot fi, de pildă, profesori, alţii predicatori sau conducători de biserici. Însă asta nu înseamnă neapărat că ei şi cred ceea ce spune Biblia despre Isus. Adesea ei prezintă oamenilor un Isus care corespunde modului lor de gîndire, şi nu pe Isus Cel Adevarat, al istoriei si al Bibliei.

Tu nu te poţi naşte creştin
Am întîlnit oameni care mi-au spus: „M-am născut într-o ţară creştina, prin urmare, sînt creştin, că ce altceva aş putea fi?” Destul de multe alte lucruri!
Unii s-au născut în grajduri, dar asta nu i-a făcut cai, după cum copiii născuţi pe aeroporturi nu devin avioane!

Atunci, ce este un creştin?

„Luis, îmi vei spune,îin cele din urmă, dacă a crede în Dumnezeu, a merge la biserică, a te ruga, a te purta frumos, a fi moral, a citi Biblia şi a vorbi despre Isus nu te fac creştin, atunci ce te face să devii creştin? În fond, ce este un creştin?”
Voi menţiona trei principii de baza, care vor răspunde la întrebarea „Ce este un creştin?”

Un creştin a găsit calea vieţii
Biblia spune că un creştin este cel care a găsit «calea vieţii». Isus Hristos a spus: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.”(Ioan 14:6). Observaţi, Isus nu spune că El va arăta cuiva calea vieţii, ci : «Eu sînt calea»!
Isus mai spune că există o cale largă şi una îngustă. După El, calea cea mai largă duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce o străbat (Matei 7:13).
Aşadar, ce este un creştin? În primul rînd, un creştin a găsit calea vieţii, în contrast cu calea morţii. Iar calea vieţii este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Te simţi pierdut? Ai sentimentul că nu ştii încotro mergi? Cînd devii creştin, ai găsit calea vieţii.
Poate te vei întreba: „Cum este această «cale a vieţii»?”
Este calea păcii. Cînd umbli pe calea lui Hristos, ai pace în inimă. Isus a spus celor ce-L urmau: „Vă las pacea Mea; vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum v-o dă lumea.” (Ioan 14:27). Pacea lui Dumnezeu este un dar pus la dispoziţia tuturor.
Cînd umbli pe calea lui Hristos, ai pace lăuntrică; o linişte deplină iţi stăpîneşte inima. Din cioburile fiinţei tale sfărîmate se reface o viaţă nouă.
Apoi, calea vieţii este calea curaţiei. Biblia spune: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu.” (Matei 5:8).
Dacă tu flirtezi cu păcatul, dacă te joci cu imoralitatea; dacă nu-ţi faci slujba cu credincioşie, dacă nu eşti onest la şcoală, la serviciu, la joacă, în viaţa de familie, atunci nu eşti creştin.
Altfel tu poţi fi o persoană cumsecade –sufletul oricărei petreceri. Dar nu eşti creştin, deoarece calea lui Hristos este calea curaţiei.
Cînd vii la Hristos, El îţi spală inima şi îţi dă putere de a trăi o viaţă neprihănită.
Apoi, calea lui Hristos mai este şi calea dragostei. „Prin aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei, dacă vă iubiţi unii pe alţii” (Ioan 13:35). Biblia mai spune: „Ştim că am trecut din moarte la viaţă, prin faptul că iubim pe fraţi.” ( I Ioan 3:14). Cuvîntul «dragoste» a fost golit de sensul lui real. Astăzi e folosit pentru a descrie o persoană care exploatează sentimentele altora în interes egoist, pentru a-şi satisface propriile sentimente. Dar asta nu e «dragoste». Adevărata dragoste ne determină să dorim binele maxim al altcuiva, indiferent cît ne-ar costa acest lucru!
Calea vieţii înseamnă a avea un singur stapîn în viaţă. Creştinul slujeşte unui singur stăpîn. Biblia Îl numeşte pe Isus drept Domn al domnilor şi Împarat al împaraţilor. Creştinul trăieşte acest adevăr. Isus devine Domnul tău, Stăpînul tău, Regele tău. Ce spune El, aceea se face!
Robul Regelui aşteaptă doar un semn şi îndată ce-l primeşte, se grăbeşte să execute dorinţa exprimată de rege. Ostaşul care se supune conducerii unui mare comandant va duce la îndeplinire toate ordinele acestuia.
Un creştin adevărat acceptă o astfel de autoritate din partea lui Dumnezeu asupra vieţii lui. Mergem oriunde vrea să ne trimită El, facem tot ceea ce doreşte El sa facem şi nu ne dăm înapoi oricît ne-ar costa această ascultare, chiar pierderea reputaţiei sau a confortului nostru, sau orice alte incovenienţe.
Isus are toate drepturile de a conduce vieţile noastre. El este suprem nu pentru că a moştenit autoritatea Sa de la strămoşi, cum e cazul regilor sau al domnitorilor. Şi nici nu conduce prin ameninţări, cum ar face-o un dictator militar.
Isus este Domn şi Rege pentru că El este Creatorul nostru; El şi-a dat viaţa pentru noi; şi El este singurul care face toate lucrurile pentru binele nostru absolut.

Un creştin are viaţa veşnică
Viaţa vesnică este foarte deosebită de viata fizică pe care o trăim fiecare. Viaţa veşnică este o viaţă mai plină şi mai completă acum. Isus Hristos a spus: „Eu am venit ca voi să aveţi viaţa şi s-o aveţi din belşug.”(Ioan 10:10)
Viaţa cu Hristos este viaţa trăită în modul în care Dumnezeu o intenţionează să fie trăită. Acest factor o determină să fie abundentă.
Viaţa veşnică nu se termină niciodată, ci continuă după moartea biologică – pentru veci de veci!
Ai tu viaţa veşnica? „Hm, nu sunt sigur, poate putină oi avea şi eu…”
Acest răspuns este ca şi cum ai întreba o femeie: „Eşti însărcinată?” iar aceasta ţi-ar răspunde: „Puţin..”
Sau dacă l-ai întreba pe cineva daca este căsătorit, el ţi-ar răspunde: „Sper că da.”. Aceste lucruri nu permit decît un răspuns absolut: ori da, ori nu! Suntem absolut siguri de ele. Tot aşa, este posibil să ştim cu certitudine dacă suntem creştini şi avem viaţa veşnică.
Isus Hristos a spus: „Eu le dau viaţă veşnică [celor ce Îl urmează]; în veac nu vor pieri; nimeni nu-i poate smulge din mîna Mea” (Ioan 10:28). Aceasta este o promisiune tripla. Ai tu această triplă siguranţă?
În primul rînd, El spune: „Le dau viaţă veşnică.”
Apoi adaugă: „în veac nu vor pieri.”
În final, El spune: „Nimeni nu-i va smulge din mîna Mea.”
Ce vrei mai mult? Un creştin este o persoană care descoperă că toate aceste trei lucruri sînt o realitate în viaţa sa.
Biblia spune: „Cine are pe Fiul, are viaţa.” (I Ioan 5:12). Cu alte cuvinte, Hristos vine să trăiască în viaţa ta. Viaţa veşnică este Hristos în inima ta! Poţi tu spune: „Da, eu am viaţa veşnică. Îmi aduc aminte de ziua în care Hristos a intrat în inima mea” ?

Un creştin este unul din copiii lui Dumnezeu
Un creştin este un om născut în familia lui Dumnezeu şi, prin urmare, este copilul lui Dumnezeu. Poate-mi vei spune: „Luis, eu credeam că toţi sînt copiii lui Dumnezeu. Nu este Dumnezeu Tatăl întregii omeniri?”
Potrivit Bibliei, Dumnezeu este creatorul tuturor oamenilor, dar nu şi tatăl tuturor! Sînt mulţi care nici nu vor să-L aibă pe Dumnezeu de tată.
Devii membru în familia lui Dumnezeu născîndu-te în ea. Domnul Isus a spus: „Daca un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împaraţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Ce înseamna asta?
Există două naşteri. Prima este cea biologică, prin care venim pe acest pămînt.
Dar pentru a deveni fiu a unui tată spiritual, e nevoie să ai o naştere spirituala. Lucrul acesta se întîmplă atunci cînd ne pocăim de păcatele noastre şi ne punem credinţa şi încrederea în Domnul Isus Hristos.
Naşterea biologica o celebrăm cu petreceri şi cadouri. Dar mai este şi o a doua naştere. Te-ai născut tu de doua ori? Ai avut parte de a doua naştere? Dacă nu, atunci trebuie să iei o hotărîre, care constă în a-L primi sau a-L respinge pe Isus Hristos. Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adica celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu”(Ioan 1:12).
Poate-mi vei spune: „Luis, eu am trăit o viaţă stricată. Cum pot deveni copil al lui Dumnezeu?”
Acum cîţiva ani, în timpul unei vizite în America de Sud, am avut o convorbire particulară cu preşedintele unei ţări, un om din armată.
„Domnule preşedinte, aţi avut dumneavostră o întîlnire personală cu Isus Hristos?” l-am întrebat eu pe acest om.
El a zîmbit şi mi-a spus: „Palau, eu am trăit o viaţă aşa de rea încît nu cred că Dumnezeu mai vrea să mă cunoască.”
„Domnule general” i-am răspuns eu, „Dumnezeu vă iubeşte şi are un plan măreţ pentru viaţa dumneavoastră!”
„Palau, dacă ai şti ce viaţă am trăit eu, n-ai mai spune că Dumnezeu mă iubeşte. Am făcut o mulţime de rele.”
„Domnule preşedinte, indiferent ce aţi făcut, Hristos a murit pe cruce pentru dumneavoastră. Daca vreţi să-L cunoasteţi, puteţi să-L întîlniţi chiar acum.”
În continuarea întrevederii, i-am explicat ce a făcut Hristos pe cruce, cum a murit purtînd pedeapsa pentru răul săvîrşit de noi. Apoi i-am spus: „Domnule, n-aţi vrea să vă deschideţi inima pentru Hristos chiar acum?”
El a făcut o pauză, s-a uitat drept în ochii mei şi a spus: „Dacă Hristos mă primeşte, aş dori să devin un creştin adevărat.”
Imediat ne-am plecat pe genunchi şi ne-am rugat împreuna. Acest general şi-a deschis inima Fiului lui Dumnezeu şi L-a primit pe Hristos în viaţa lui.
El credea că Dumnezeu nu-l va primi niciodata din cauza trecutului său pătat. Dar cînd am terminat rugăciunea, s-a ridicat şi, după obiceiul latin, m-a îmbraţişat, zicînd: „Iţi multumesc. Acum ştiu că Isus m-a primit cu adevarat şi m-a iertat.”
Ai avut tu o asemenea experienţă? Vrei să ai certitudinea vieţii veşnice? Vrei să începi a umbla pe calea lui Isus Hristos, conştient că eşti un copil al lui Dumnezeu şi că mergi spre cer?
Iţi voi arăta cum poţi deveni creştin adevărat, chiar acum, în timp ce citeşti această brosură.

Recunoaşte că păcatele tale te-au despărţit de Dumnezeu!
Cum pot oamenii deveni creştini? Biblia spune că mai întîi trebuie să recunoasca faptul că păcatele lor îi separă de Dumnezeu.
Acest lucru l-am admirat la preşedintele sud-american. El a recunoscut că era păcătos. De fapt, a fost aşa convins de răul si de răzvrătirile comise, încît credea, luîndu-se după simţurile sale, că Dumnezeu nu-l va mai primi niciodata.
Ai venit tu in faţa lui Dumnezeu cu căinţă pentru lucrurile rele comise în viaţa ta, care L-au rănit pe el? Egoism, mîndrie, lăcomie, imoralitate şi multe altele?
Biblia spune: „Căci toţi au păcătuit şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”(Romani 3:23). Tu ştii că aici eşti inclus şi tu – şi că e timpul să vii cu căinţă în faţa lui Dumnezeu pentru a primi iertarea pe care să ţi-o dăruiască El.

Crede miracolul Crucii
Apoi, tu trebuie să crezi ce a făcut Hristos pentru tine la cruce. Biblia spune: „Hristos a suferit o dată, a murit, pentru păcate” (I Petru 3:18). Hristos a murit pe cruce, pentru ca acum fiecare din noi să poată fi iertat. Pentru răul ce l-am făcut înaintea lui Dumnezeu, noi meritam pedeapsa. Dar Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să ia pedeapsa noastră pe umerii Săi, pe cruce.
Este ca şi cum un judecător ar stabili că inculpatul este vinovat, dar apoi ar coborî în boxa acuzaţilor şi ar accepta sentinţa în locul celui vinovat. Ce dragoste magnifică!
Tu poate nu înţelegi deplin cum e posibil ca Dumnezeu să pună pedeapsa pentru păcatele tale asupra Fiului Său. Dar nu e nevoie să întelegi totul dintr-odată. Tu trebuie doar să crezi că acest lucru este adevărat.
Nimeni nu înţelege electricitatea. Ştiai asta? Oamenii de ştiinţă vorbesc despre electricitate ca fiind proprietatea fundamentală a materiei. Ei pot crea producătoare de electricitate şi o pot utiliza, dar, aşa cum îmi spunea un savant de la Stanford University: „Electricitatea, în esenţa ei, este destul de inexplicabilă.”
Cînd tu devii un creştin adevărat, poate nu inţelegi totul de la început. Dar, cu timpul, citind Biblia şi lăsîndu-L pe Dumnezeu să te înveţe, înţelegerea ta va spori.

Tu trebuie să-L primeşti pe Hristos pentru tine insuţi!
Acesta este ultimul pas pe care trebuie să-l faci, să-L primeşti pe Hristos personal. Credinţa nu se poate moşteni.
Nu spune: „Tatăl meu a fost un bun creştin; eu m-am născut într-o casă de buni credincioşi.” Lucrul acesta nu te face un copil al lui Dumnezeu. Experimentează-L pe Hristos personal. Noi toţi cei care sîntem ai lui Hristos a trebuit să venim la El în mod individual. Ai venit tu la El? Ai luat tu această hotărîre de a veni la El?
Poate vei intreba: „Cum să vin la El?” Calea cea mai bună pe care o ştiu este de a-ţi pleca capul şi, printr-o rugăciune simplă, să-ţi arunci toate păcatele înaintea lui Dumnezeu; prin credinţă să-ţi deschizi inima pentru Hristos; să crezi în El şi să-l primeşti pe El.
Roagă-te această rugăciune: „Tată ceresc, eu vreau să devin un creştin adevărat. Îmi dau seama că păcatele mele m-au separat de Tine. Te rog să mă ierti! Eu cred în ceea ce a realizat Hristos pe Cruce. Nu inţeleg totul, dar accept jertfa Lui prin credinţă. Îl vreau pe Isus în inima mea. Vreau să am viaţa veşnica. Vreau să fiu un copil al Tau. Doamne Isuse, vino te rog în inima mea şi fă-mă un copil al Tău chiar acum! Te voi urma şi te voi asculta pentru veci de veci! Amin.”
De-acum tu Îi aparţii lui Dumnezeu şi vei vrea să-L cunoşti mai bine. Cel mai bun lucru este să citeşti Biblia. Începe cu Evanghelia după Luca, şi citeşte-o ca pe un roman. Dar nu uita că prin ea comunică Dumnezeu cu noi. În timp ce citeşti, fii atent la exemplele demne sau la instrucţiuni cu care trebuie să te conformezi.
Citeşte Biblia pînă la saturaţie. Mintea ta va începe să se schimbe; modul tău de gîndire se va transforma, şi sentimentele tale vor fi înnoite prin lectura Bibliei.
Apoi, caută să te întîlneşti cu alţi creştini. Găseşte-ţi o biserică unde se explică Biblia, se predică Evanghelia şi unde păstorul crede că Biblia este Cuvîntul lui Dumnezeu. Mergi la biserică şi spune-i păstorului: „L-am primit pe Hristos” şi vezi ce se întîmplă. Dacă păstorul nu pare interesat să te ajute să creşti spiritual, caută o biserică în care vei găsi ajutorul necesar.
În fine, începe să te rogi! El te iubeşte, El este Tatăl tău. Comunicarea este cheia oricărei relaţii.
Relaţia ta cu Dumnezeu va creşte în raport în raport cu intensitatea şi frecvenţa rugăciunilor tale.

Posted in Crestinism | 4 Comments »