Isus este salvatorul!

Totul despre adevrăul Lui Dumnezeu "www.Iisusestesalvatorul.wordpress.com"

Erezii moderne

Adevăruri care ar trebui ştiute despre
Martorii lui Iehova

 

Martorii lui Iehova. Aproape toată lumea s-a confruntat cu prozelitismul lor agresiv din uşă-n uşă! Organizaţia pe care aceştia o reprezintă, cunoscută sub numele de Watchtower Bible and Tract Society (W.T.B. & T.S.), este renumită pentru accentul pe care-l pune asupra profeţiilor vremii sfârşitului, însă de mai multe ori profeţind greşit sfârşitul lumii. În acelaşi timp, Organizaţia Turnului de Veghere exercită un control sever asupra Martorilor lui Iehova şi le interzice acestora participarea la activităţi sociale cum ar fi sărbătorirea zilelor de naştere, a Crăciunului, a Paştelui, sau a Zilei Mamei, sau le interzice salutul drapelului naţional, votatul, serviciul militar, sau transfuziile de sânge. Prin aceste restricţii Organizaţia Turnului de Veghere creează un zid de izolare a Martorilor faţă de restul societăţii.

Trecutul istoric

Organizaţia Turnului de Veghere şi Societatea Tractatului pretinde cu îndrăzneală să fie singura organizaţie pe care Dumnezeu o foloseşte în zilele noastre pentru a învăţa adevărul Lui şi a vorbi în Numele Lui. Conform Organizaţiei Turnului de Veghere toţi ne-Martorii lui Iehova vor fi distruşi la Armaghedon, un eveniment al judecăţii divine cu a cărui iminenţă ameninţă tot timpul. Societatea Turnului de Veghere tipăreşte săptămânal peste 15 milioane de copii ale revistelor ei în 120 de limbi iar peste 5 milioane de Martori ai lui Iehova (cunoscuţi sub numele de „pionieri/vestitori”) îi răspândesc doctrinele în 230 de ţări. În cele ce urmează vom reda câteva lucruri elementare pe care fiecare om ar trebui să le cunoască despre trecutul şi crezurile Martorilor lui Iehova.
 

Crezuri şi doctrine împrumutate

Charles T. Russell (1852-1916) este cel a pus bazele mişcării Martorilor lui Iehova ce. În adolescenţă acesta şi-a negat tradiţia prezbiteriană de care aparţinea alăturându-se puţin mai liberalei Biserici Congregaţionale, grup pe care de asemenea l-a părăsit. A negat dumnezeirea Domnului Isus Cristos şi învăţăturile biblice ale iadului şi pedepsei veşnice. Fără a poseda vreo pregătire biblică formală, Russell doar a împrumutat şi a adaptat diversele învăţături ce erau populare în vremea lui. De pildă, Adventismul este cel ce l-a influenţat în negarea iadului, iar un grup dizident al Adventismului condus de N.H. Barbour, i-a stârnit interesul în studierea profeţiilor vremurilor sfârşitului. Astfel de la Barbour, Russell a împrumutat crezul că Cristos urma să se întoarcă invizibil pe Pământ în anul 1874, şi că anul 1914 era anul în care lumea trebuia să fie distrusă, după care se inaugura Mileniul (deci, cei 1000 de ani de domnie literară a lui Cristos pe pământ; n.tr.).

Pretenţii aberante

În anul 1879 Russell şi-a publicat propria sa revistă denumită Zion’s Watchtower and Herald of Christ’s Presence (deci, „Turnul de Veghere şi Vestitorul Prezenţei lui Cristos”) în care şi-a promovat propriile învăţături. Fiindcă oamenii au fost atraşi de prezicerile senzaţionaliste ale sfârşitului, organizaţia a crescut în număr.

În pofida lipsei sale de pregătire formală în teologie şi de cunoaştere a limbilor originale, Russell a pretins că el era singurul care cunoştea adevărul, condamnând în mod viguros toate celelalte religii creştine. În consecinţă, pastorii mai multor biserici au început să demaşte învăţăturile false ale lui Russell şi caracterul său îndoielnic.

Un caracter dubios

Reverendul J.J. Ross este cel ce întâi a publicat o broşură în care dezvăluia pretenţiile şi învăţăturile false ale lui Russell. Astfel, Ross evidenţia că Russell, „nu a frecventat niciodată şcolile superioare, nu ştie aproape nimic despre filozofie, despre teologia istorică sau sistematică şi este complet ignorant în ce priveşte limbile biblice (greaca şi ebraica)”. Fără succes, Russell a încercat să oprească răspândirea acestor informaţii demascatoare prin a-i intenta proces pentru calomnie reverendului Ross. Însă, Russell nu doar că a pierdut procesul, dar s-a şi făcut vinovat de sperjur în tribunal, minţind sub depunere de jurământ că posedă cunoştinţe ale limbii greceşti, pentru ca la urmă să recunoască că afirmaţiile privitoare la el făcute în broşură erau adevărate.

În anul 1913, din nou fără succes, Russell a dat în judecată ziarul „The Brookly Daily Eagle” pentru calomnie fiindcă a fost demascat pentru încercările frauduloase de a vinde un grâu obişnuit la preţul exorbitant de 60 de dolari sacul (35,24 litri) susţinând că este un „grâu miraculos”.

Profeţii neîmplinite

În ciuda acestor piedici, Russell a continuat să-i atragă pe oameni cu fantasticele sale interpretări profetice şi avertismente dramatice ale unui Armaghedon ce urma să aibă loc în 1914. Când anul 1914 a venit şi a trecut, acesta a schimbat data la 1915. Însă în anul 1916 Russell a murit lăsându-şi urmaşii deziluzionaţi şi stupefiaţi de prezicerile sale neîmplinite. Atunci Joseph Franklin Rutherford a preluat controlul organizaţiei.

Profeţie contra cost

Rutherford (1869-1942) a folosit la rândul său ameninţarea Armaghedonului pentru a-i intimida pe Martorii lui Iehova. Astfel, el a publicat Misterul Încheiat (The Finished Mystery), o carte în care a prezis că în 1918 Dumnezeu va nimici bisericile şi milioanele lor de membrii, după care în anul 1920 toate regatele lumii vor fi cuprinse de anarhie. Rutherford susţinea că singura modalitate de a scăpa de judecata iminentă şi de nimicire era de a se intra în rândurile organizaţiei Turnului de Veghere.

Teama de Armaghedon i-a motivat pe Martori să se străduiască exemplar în a vinde cărţile lui Rutherford şi restul de literatură a Turnului de Veghere. Când au eşuat prezicerile din 1918 şi 1920 Rutherford a stabilit o nouă dată într-o altă carte intitulată Milioane ce trăiesc acum nu vor muri niciodată (Millions Now Living Will Never Die), tipărită în 1920. În aceasta se învăţa că mileniul urma să se inaugureze în 1925 şi că sfinţi ai Vechiului Testament ca, Avraam, Isaac, Iacov şi David trebuiau să învieze. Ca prin urmare Societatea Turnului de Veghere a trecut la construirea unei luxuriante reşedinţe de tip spaniol botezată Beth-Sarim (adică, „Casa Prinţilor”), chipurile în scopul găzduirii patriarhilor. Între timp Rutherford s-a mutat după bunul plac în această uriaşă vilă. De asemenea în timpul marii crize din 1930 Rutherford a condus o foarte scumpă maşină nouă în timp ce Martorii lui Iehova de rând vindeau broşuri şi reviste din uşă-n uşă şi lucrau pe terenurile Bethelului pentru 10-15 dolari pe lună. La şase ani după moartea lui Rutherford survenită în 1942 sfinţii Vechiului Testament încă nu se întorseseră, astfel că Societatea a vândut în taină „Beth Sarim”-ul, încheind un capitol jenant din istoria ei profetică.

Falsificarea Bibliei

Sub conducerea lui Nathan H. Knorr (1905-1977) Societatea Turnului de Veghere a renunţat pentru o vreme la stabilirea/prezicerea de date şi a apelat la o strategie diferită. Fiindcă multe dintre învăţăturile lor erau infirmate cu uşurinţă de versete cheie ale Bibliei, Versiunea King James, Knorr şi-a propus să publice o Biblie diferită pe care Martorii să o utilizeze. Astfel, Biblia Societăţii Turnului de Veghere numită The New World Translation (NWT) (Traducerea Lumii Noi), modifică brutal multe din versetele care demonstrau erorile doctrinei Turnului de Veghere. Cel mai notoriu exemplu al acestor falsificări este Ioan 1:1, care în Versiunea King James (atât a Bibliei de limbă engleză cât şi orice altă limbă) declară cu claritate dumnezeirea lui Isus „Cuvântul era Dumnezeu”, însă fiindcă Turnul de Veghere neagă dumnezeirea lui Cristos, Traducerea Lumii Noi redă acelaşi verset sub forma, „Cuvântul era un dumnezeu”.

Un alt exemplu se găseşte în cartea Vechiului Testament, Zaharia, la capitolul 12, versetul 10. Iehova Dumnezeu vorbeşte aici şi spune „îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns”, o referire profetică evidentă la crucificare. Fiindcă împlinirea de către Isus a acestei profeţii arată că El este Iehova Dumnezeu, Societatea Turnului de Veghere a schimbat acest verset în Traducerea Lumii Noi pentru a reda, „ei vor privi la Acela pe care l-au străpuns”, eliminând în felul acesta o altă referire la dumnezeirea lui Isus Cristos. Societatea a mai operat schimbări similare la multe alte versete care privesc dumnezeirea lui Cristos (vezi, Coloseni 1:16-20, Tit 2:13, Evrei 1:8). De asemenea, au mai fost modificate versetele care demască învăţăturile false ale Societăţii Turnului de Veghere asupra unor subiecte ca, realitatea pedepsei veşnice (Matei 25:46) şi personalitatea Duhului Sfânt (1 Corinteni 14:14-16; 1 Timotei 4:1; Iuda 19). În felul acesta Societatea Turnului de Veghere oferă Martorilor lui Iehova şi potenţialilor ei convertiţi impresia că Biblia sprijină învăţăturile ei eronate.

În acelaşi timp, comitetul de traducere al versiunii Lumii Noi a fost ţinut la adăpostul anonimatului, fără îndoială cu scopul de a-i acoperi lipsa completă a creditelor teologice. Nici unul din oamenii care au lucrat la acest proiect nu a avut o pregătire oficială în limbile biblice, cu excepţia lui Frederick Franz. Acesta a fost preşedintele comitetului şi a studiat timp de doi ani greaca la Universitatea din Cincinnati fără totuşi a absolvi, iar în ebraică a fost doar un autodidact. După moartea lui Knorr, Franz a devenit noul preşedinte al Turnului de Veghere.

Intimidarea şi lipsa de intergritate

Din anul 1960 până în 1966 rata de creştere a organizaţiei a încetinit considerabil. În momentul respectiv Societatea a introdus în circulaţie o nouă carte şi a stabilit o nouă dată pentru sfârşitul lumii. În Viaţa veşnică în libertatea Fiilor lui Dumnezeu (1966), de Vicepreşedintele Franz (1894-1992), se concluziona că toamna anului 1975 va marca începutul celei de-a şaptea perioade a istoriei omenirii. Societatea a avut grijă de această dată să evite publicarea unei preziceri clare, însă mesajul pe care-l transmitea era destul de clar pentru Martorii lui Iehova de pretutindeni – Armaghedonul trebuia să vină curând. În consecinţă, au fost dintre aceia care în anul 1974 şi-au vândut casele şi proprietăţile şi au primit laude din partea liderilor pentru iniţiativa lor.

Numărul membrilor a crescut cu miile până ce a venit anul 1975 şi a trecut. Atunci mulţi Martori au înţeles că Dumnezeu nu conducea Societatea Turnului de Veghere şi au părăsit-o. Liderii Societăţii au refuzat să recunoască că au greşit în privinţa anului 1975 şi în schimb au comunicat membrilor deziluzionaţi pur şi simplu, „să-şi ajusteze punctul de vedere”.

Demascarea prezicerilor false ale Societăţii Turnului de Veghere a creat îndoieli şi preocupări faţă de organizaţie. Societatea a răspuns atunci publicând articole şi cărţi în care se admitea că s-au făcut greşeli în prezicerile istorice şi învăţăturile doctrinare ale organizaţiei. Însă au scuzat aceste erori atribuindu-le failibilităţii omeneşti şi subliniind că Societatea n-a pretins niciodată că este inspirată de Dumnezeu. Aceasta constituie o neruşinată înşelăciune devreme ce numerele din trecut ale revistelor Turnului de Veghere sunt denumite „mesajul lui Dumnezeu”, redând îndrumările lui Iehova între ghilimele. Un număr recent al Turnului de Veghere din 1 August 1995 afirma că, „Iehova îşi învaţă poporul Său îndeosebi prin intermediul unui studiu săptămânal al Bibliei pentru care se foloseşte Turnul de Veghere ca şi ajutor”.

În anul 1943 Preşedintele Turnului de Veghere Frederick Franz împreună cu Preşedintele Nathan H. Knorr au depus în tribunal următoarea mărturie sub prestare de jurământ privitoare la provenienţa directă de la Dumnezeu a conţinutului Turnului de Veghere.

Depoziţia lui Frederick W. Franz din cazul „Olin Moyle contra Watchtower Bible and Tract Society”, din 1943, secţiunile nr. 2596-2597, pag.866, redă următoarele:

Întrebare: Totuşi Iehova Dumnezeu este acum editorul publicaţiei (este vorba de revista „Turnul de Veghe”), nu?
Răspuns: Astăzi El este editorul publicaţiei.

Întrebare: De cât timp El este editorul publicaţiei?
Răspuns: De la începutul ei, el a călăuzit-o.

Depoziţia lui Nathan Homer Knorr din cazul „Olin Moyle contra Watchtower Bible and Tract Society”, din 1943, secţiunea nr.4421, pag.1474, continuă:

Întrebare: În realitate, ea (publicaţia „Turnul de Veghere”) este prezentată în mod făţiş drept Cuvântul lui Dumnezeu, nu?
Răspuns: Da, ca şi Cuvânt al Său.

Întrebare: Fără nici un fel de credite?
Răspuns: Aşa este.

Din nefericire mulţi oameni sunt inconştienţi de aceste realităţi dăunătoare iar Martorii continuă să crească în număr distribuind cantităţi masive de literatură înşelătoare. În ciuda eşecurilor din trecut şi a declaraţilor recente că nu ar fi inspirată, Societatea Turnului de Veghere încă pretinde o loialitate desăvârşită şi continuă să prezică că Armaghedonul este iminent aducând anihilarea certă a tuturor celor ce nu se alătură organizaţiei, ori îi părăsesc rândurile. Chiar având o istorie denaturată de manipulări şi profeţii false, Societatea Turnului de Veghere continuă să pretindă că este singura „organizaţie” care învaţă adevărul.

Crezuri doctrinare

Când o organizaţie ca „Watchtower Bible and Tract Society” pretinde că este singura religie adevărată şi singura sursă de învăţătură biblică corectă noi trebuie să-i examinăm crezurile cu mare grijă. Dacă doctrinele ei sunt adevărate, atunci acestea se vor regăsi în Biblie, iar învăţăturile ei ar trebui să fie consecvente şi să nu se schimbe an după an. Cu toate acestea Martorii de Iehova neagă sau deformează multe dintre învăţăturile fundamentale ale Bibliei, crezurile acestora intră în conflict cu cele ale creştinilor ortodocşi din toate veacurile. Priviţi la următoarele comparaţii.

Natura lui Dumnezeu

Biblia ne învaţă că există doar un singur Dumnezeu adevărat (Isaia 43:10-11; 44:6,8). Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt identificaţi ca fiind Persoane distincte dintr-o Dumnezeire triunită (Mat.3:16-17; 2Cor.13:14). În întreg Noul Testament Fiul şi Duhul Sfânt, cât şi Tatăl, sunt în mod separat identificaţi ca fiind Dumnezeu. Fiecare posedă atribute divine şi acţionează ca Dumnezeu (Fiul: Marcu 2:5-12; Ioan 20:28; Evrei 1:8; Duhul Sfânt: Fapte 5:3-4; 2 Cor.3:17-18).

În contrast, Societatea Turnului de Veghere neagă natura trinitară a lui Dumnezeu şi învaţă că un asemenea crez este inspirat de satana. În schimb, învaţă că Iehova, numele singurului Dumnezeu adevărat, corespunde doar lui Dumnezeu Tatăl. În plus, Societatea neagă şi că Isus este Dumnezeu (vezi, punctul următor din această broşură). Apoi, neagă că Duhul Sfânt este o persoană şi în schimb susţine că el este doar o forţă activă a lui Dumnezeu, asemenea electricităţii.

Isus Cristos

Biblia învaţă că Isus este Dumnezeu venit în trup şi Creatorul tuturor lucrurilor (Ioan 1:1-3,14; Col.1:16). Deşi nu a fost niciodată mai prejos de Dumnezeu, la timpul potrivit El şi-a pus deoparte gloria pe care o avea la Tatăl şi s-a îmbrăcat în natura umană (vezi, Ioan 17:3-5; Filip.2:6-11; Col.2:9). După moartea Sa Isus a înviat trupeşte din mormânt s-a arătat ucenicilor şi a fost recunoscut în trupul Său de peste 500 de oameni. Acest fapt a fost crucial atât pentru mesajul cât şi pentru credinţa bisericii primare (Luca 24:39; Ioan 2:19-21; 1Cor.15:6,14).

În contrast, Societatea Turnului de Veghere neagă dumnezeirea lui Isus Cristos şi învaţă în schimb că Isus este o fiinţă creată. La început, El era arhanghelul Mihail care mai târziu s-a născut ca om perfect. Martorii lui Iehova cred că după ce Isus a fost îngropat, Dumnezeu a destrămat trupului Lui fizic. Apoi, Isus a fost înviat ca şi creatură spirituală şi a fost „materializat” într-un trup de carne şi oase pentru a se face vizibil. Întors acum în ceruri El e din nou recunoscut ca fiind arhanghelul Mihail.

Mântuirea

Biblia învaţă că doar jertfa de ispăşire a lui Cristos este cea care rezolvă problema omenească a păcatului. Când a fost răstignit pe cruce, Isus Cristos a luat asupra Lui toate păcatele personale ale tuturor oamenilor, din trecut, prezent şi viitor (1Petru 2:24) şi ca şi Dumnezeu şi om perfect El a îndeplinit cu desăvârşire cerinţele dreptăţii lui Dumnezeu (Rom.3:22-26). Ca prin urmare, toţi care-l primesc pe Isus printr-o credinţă sinceră (Ioan 1:12; Fapte 16:31), pot fi iertaţi şi declaraţi neprihăniţi reintrând în părtăşie cu Dumnezeu (2Cor.5:21, Evrei 7:24-26).

În contrast, Societatea Turnului de Veghere susţine că doar un grup de elită al Martorilor lui Iehova cunoscuţi sub numele de „cei 144.000”, sau ca fiind „cei unşi”, posedă în prezent neprihănirea lui Cristos. Doar cei 144.000 sunt născuţi din nou şi se pot aştepta să domnească cu Cristos în ceruri. Pentru restul numeros al Martorilor lui Iehova cunoscuţi sub numele de „celelalte oi”, sau de „marea mulţime”, jertfa de ispăşire a lui Cristos oferă acestora doar şansa moştenirii vieţii veşnice pe pământ.

Însă, Biblia învaţă că noi suntem mântuiţi prin har, fără nici un fel de fapte făcute în justificare de sine. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Noi nu putem face nimic pentru a contribui la mântuirea noastră deoarece fără Isus Cristos noi suntem „morţi în păcatele noastre” (Efeseni 2:1-9).

În schimb, Societatea Turnului de Veghere susţine că noi trebuie să ne dobândim mântuirea noastră, aceasta „depinzând de faptele omului”. Omul trebuie „întâi să se alăture organizaţiei lui Iehova pentru mântuire”18[18] şi după aceea să se supună la tot ceea ce aceasta învaţă. În acest fel, relaţia cu organizaţia Martorilor lui Iehova este prezentată drept baza mântuirii şi nu o relaţie personală cu Isus Cristos.

Duhul şi pedeapsa eternă

Biblia învaţă că duhul omului continuă să existe şi să fie conştient după moartea trupului (Luca 16:19-31; 2Cor.5:6,8; Filip.1:23-24; Apoc.6:9-11). De aceea, ea spune că aceia care au respins darul vieţii veşnice dat de Dumnezeu, vor suferi o pedeapsă veşnică conştientă (Mat.25:41,46; Apoc.14:10,11; 20:10,15).

În schimb, Societatea Turnului de Veghere neagă pedeapsa eternă şi susţine că omul nu are un spirit (sau, duh) care continuă să existe după moartea trupului. Martorii cred că moartea pune capăt oricărei existenţe conştiente. Iadul, spun ei, se referă la mormânt şi la cei care în final vor fi judecaţi de Dumnezeu şi care vor fi anihilaţi încetând astfel pur şi simplu să mai existe.

Biblia

Biblia învaţă că ungerea Duhului Sfânt este cea care-l face în stare pe fiecare creştin să înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l aplice cum se cuvine în viaţa lui (Ioan 16:13; 1Ioan 2:27).

În schimb, Societatea Turnului de Veghere învaţă că Biblia poate fi interpretată doar de către Societatea Turnului de Veghere şi că nici un om nu poate afla adevărul aparte de aceasta.

Contradicţii şi schimbări spectaculoase de crez

Societatea Turnului de Veghere pretinde că este organizaţia lui Iehova şi singurul canal al lui Dumnezeu de îndrumare spirituală pentru zilele noastre.21[21] În acelaşi timp se subliniază că Biblia este o „carte organizaţională” care nu poate fi înţeleasă de indivizi izolaţi indiferent de cât de sinceri sunt. Însă, cum am putea oare să ne încredinţăm destinul nostru etern unei organizaţii care în scurta ei existenţă a acumulat un trecut atât de ruşinos de contradicţii şi schimbări doctrinare bruşte? Pentru edificare, priviţi la următoarele exemple ale veşnic schimbătoarei teologii a Turnului de Veghere.

În anul 1975 Societatea Turnului de Veghere a învăţat că omul din pilda seminţei de muştar care seamănă sămânţa (Matei 13), nu este altul decât Satana. Mai târziu, în cursul aceluiaşi an Societatea Turnului de Veghere a învăţat că semănătorul era Isus.

O întâmplare similară s-a petrecut în 1978 când Societatea Turnului de Veghere identifica pe „Alfa şi Omega” din Apocalipsa 22:12-13 ca fiind Iehova (adică, Dumnezeu Tatăl), iar după aceea, cinci săptămâni mai târziu a susţinut că aceste versete se referă la Isus.

Incapacitatea Societăţii Turnului de Veghere de a interpreta corect Biblia se vede cel mai clar în schimbările ei spectaculoase de crez. Adică, putem vedea organizaţia Martorilor lui Iehova învăţând, odată, poziţia A apoi poziţia B şi susţinând că Dumnezeu le-a dat o „lumină nouă”. Cu toate acestea, mai târziu organizaţia revine la vechile învăţături (poziţia A), iar în unele cazuri trece din nou la poziţia B. Iată câteva exemple. Avem întâi subiectele asupra cărora au oscilat în crezuri, apoi mai jos, anii în care s-au observat schimbările.

Învierea oamenilor Sodomei
1879 – Vor fi înviaţi.
1952 – Nu vor fi înviaţi.
1965 – Vor fi înviaţi.
1988 – Nu vor fi înviaţi. (!?)24[24]

„Domnul” din Romani 10:12-16
1903 – „Domnul” se referă la Isus.
1940 – „Domnul” se referă la Iehova.
1978 – „Domnul” se referă la Isus.
1980 – „Domnul” se referă la Iehova.25[25]

„Stăpânirile cele mai înalte” (sau, „dregătoriile”; n.tr.) din Romani 13:1
1916 – „Stăpânirile cele mai înalte” se referă la guvernele lumii.
1943 – „Stăpânirile cele mai înalte” se referă la Iehova Dumnezeu şi la Isus Cristos.

1964 – „Stăpânirile cele mai înalte” se referă la guvernele lumii.26[26]
Despărţirea „oilor” de „capre” (Matei 25:31-46)
1919 – se va petrece după vremea necazului.
1923 – se petrece acum, înainte de vremea necazului.
1995 – se va petrece după vremea necazului.1[27]

Concluzie

În lumina datelor de mai sus am putea oare să ne încredem în Societatea Turnului de Veghere şi literatura ei ? Am văzut că a profeţit fals sfârşitul lumii de cel puţin 6 ori şi că a folosit aceste preziceri pentru a-şi intimida adepţii.

Biblia ne avertizează spunând că vor veni mulţi profeţi falşi ce vor pretinde că vor vorbi în numele lui Dumnezeu (Matei 7:15; 1 Ioan 4:1). Din fericire, tot ea ne oferă testele practice pentru identificarea profeţilor falşi. În Deuteronomul 18:21-22 ne este spus că cel ce pretinde că se exprimă ca profet al lui Dumnezeu şi prezice ceva ce nu se împlineşte este un profet fals.

Poate că vei zice în inima ta: ,,Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?” Cînd ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întîmpla, va fi un cuvînt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el. (să nu-l asculţi; n.tr.)
Conform Bibliei, o singură profeţie falsă îl face pe cel ce o exprimă să fie un profet fals. După acest test, profeţiile neîmplinite ale Societăţii Turnului de Veghere din 1914, 1915, 1918, 1920, 1925 şi 1975 dovedesc fără tăgadă că ea este un profet fals.

De asemenea, această grupare religioasă şi-a schimbat frecvent doctrinele ei şi şi-a contrazis crezuri susţinute anterior, în tot acest timp susţinând că este singura organizaţie de pe pământ ce deţine adevărul. Poate lucrul acesta să fie caracteristic lui Dumnezeu, perfecţiunii şi sfinţeniei Sale?

Nu intenţionăm nici să-i ridiculizăm şi nici să-i jignim pe Martorii lui Iehova. În general se poate observa că sunt oameni sinceri, devotaţi. Într-un fel aceştia sunt mai degrabă asemenea oilor pierdute decât lupilor răpitori deoarece sunt amăgiţi de către o organizaţie cu un trecut de profeţii şi doctrine false. Într-adevăr, Martorii lui Iehova cred că dacă părăsesc Societatea Turnului de Veghere vor fi nimiciţi la Armaghedon. De aceea, ei au nevoie de dragostea şi compasiunea noastră. Dorinţa noastră în ce-i priveşte pe ei, cât şi pe alţii, este ca să ajungă la o cunoaştere adevărată a ceea ce Biblia învaţă şi la o înţelegere a faptului că mântuirea este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Doar printr-o legătură personală cu Isus Cristos i se poate garanta vreunuia dintre noi, iertarea şi viaţa veşnică!

– Joel B. Groat

Preluat de pe  www.sbc-resurse.go.ro

 

 

:                   INTREBARI  pentru  MARTORII  LUI  IEHOVA  

    „Oricine trebuie sa fie convins in mintea sa si nimeni nu trebuie sa renunte la dezbaterea unor probleme legate de Biblie, numai pentru ca altcineva, fie el si preot (sau unul dintre batranii Martorilor lui Iehova), considera respectiva problema minora sau periculoasa. Greselile prolifereaza in intuneric, in timp ce adevarul creste in lumina. Greselilor nu le place sa fie analizate. Lumina incurajeaza o analiza minutioasa si completa”. Milioanele acum in viata nu vor muri niciodata, pag.13, de Jude Rutherford,  fost presedinte al Turnului de Veghe. (paranteza mea)

                              Despre  suflet, moarte si  iad

 1.        Daca moartea inseamna anihilare (non-existenta) dupa cum ne invata Turnul de Veghe, atunci cum se face ca exista o gradare a pedepsei, dupa cum indica clar Matei 10:14,15 si 11:20-24?  Va fi „mai usor ” in ziua judecatii pentru Sodoma si Gomora, decat pentru cei care au vazut minunile facute de Isus. Exista oare o gradare a non-existentei? Daca exista o gradare a pedepsei nu ar trebui ca oamenii sa fie constienti de aceasta?

2.        Daca moartea inseamna anihilare este oare CORECT ca un om drept care nu este martor al lui Iehova sa primeasca aceeasi pedeapsa cu Hitler, Iuda sau alt mare criminal?

3.        Daca in Vechiul Testament evreii credeau ca mortii inceteaza sa mai existe in mod constient, atunci de ce a mai fost  nevoie ca Dumnezeu sa le interzica practicarea necromantiei (chemarea mortilor)?  De ce ar mai incerca cineva sa intre in contact cu mortii, daca considera ca mortii nu au existenta constienta?

4.        Saducheii, ca si Martorii lui Iehova , credeau in anihilarea sufletului la moarte. De aceea Martorii lui Iehova ar trebui  sa raspunda la intrebarea pe care Isus le-a pus-o Saducheilor:”…n-ati citit ce vi s-a spus de catre Dumnezeu cand zice: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacov?”  Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morti, ci al celor vii” (Matei 22:31-32). Isus citeaza aici din Exodul 3:6, cuvintele care au fost spuse la cateva sute de ani, de la moartea acestor oameni. Dar in conceptia lui Isus ei traiesc inca.

5.        Daca Turnul de Veghe are dreptate cand sustine ca moartea este non-existenta, atunci cum se explica faptul ca Iuda este acum intr-o situatie mai rea decat, daca nu s-ar fi nascut niciodata?  (Marcu 14:21)

6.        Daca moartea este incetarea existentei, atunci Isus a incetat sa mai existe cand a murit. Daca nu a existat atunci, fiinta care a murit pentru pacatele noastre, nu a inviat din morti. N-ar trebui atunci , ca „Isus” cel care a aparut apoi, sa fie o copie perfecta, dar nu originalul ?

                             Despre  Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca mijlocitor

7.        De ce Martorii lui Iehova propovaduiesc ca Iehova insusi a creat UN SUNGUR LUCRU, pe Arhanghelul Mihail si ca Mihail a creat apoi toate CELELALTE lucruri? (Uniti in inchinare, pag. 29)

      Nu se opune aceasta pasajului din Daniel 10:13 unde Mihail este numit „una dintre” principalele capetenii?

      Nu se opune aceasta ideii exprimate in Ioan 1:3 care spune:”…nimic din ceea ce a fost facut n-a fost facut fara El (Isus)”?  Martorii lui Iehova invata ca Isus (Mihail) a fost „facut”.

      Nu se opune ideii exprimate in Isaia 44:24 unde Iehova zice:”Eu,DOMNUL,  am facut toate aceste lucruri, Eu SINGUR am desfasurat cerurile, Eu am intins pamantul. CINE ERA CU MINE?”

      Nu este oare aceasta conceptie raspunzatoare pentru faptul ca Turnul de Veghe a fost nevoit sa adauge cuvantul „celelalte” de patru ori in Coloseni 1:16-17, in traducerea lor „New World”, asa incat se spune:”… prin El (Isus) toate celelalte lucruri au fost create…?”

8.        Spune oare Ioan 20:28 ca Isus este „Dumnezeul” lui Toma?

9.        Este adevarat ca i se aduce inchinare lui Iehova in Apocalipsa 4:9-11? Nu este aceeasi inchinare care i se aduce lui  Iehova si Isus in Apocalipsa 5:11-14?

10.     Crearea Universului din nimic reprezinta puterea divina in actiune? Nu spune Ioan 1:3 ca Isus a facut-o?

      Nu este oare Atotputernic cineva care manifesta putere deplina?

      Daca Tatal a dat si altcuiva asemenea putere, n-ar trebui sa existe doi Atotputernici?

      Este puterea lui Dumnezeu parte a gloriei Sale? Isi va imparti Dumnezeu gloria cu altcineva? (Isaia 42:8)

                             Despre  autoritatea  Turnului  de  Veghe

11.     De ce ii critica Martorii lui Iehova pe catolici,pentru ca-l cred pe Papa „Vicarul lui Hristos pe pamant”,cand  ei insasi considera conducerea lor ca fiind „robul credincios si intelept” (Mat.24:25) singurul care poate da ‘hrana spirituala  celor credinciosi”(Turnul de Veghe, febr.1,1952, pag.80). Si de asemeni,a nu fi de acord cu organizatia inseamna a  nu fi de acord cu Dumnezeu (Turnul de Veghe,febr.15,1976, pag. 124). Nu face aceasta din Conducerea lor un  „Vicar” al Hristosului Turnului de Veghe pe pamant?

12.     Este atitudinea fiecarui membru al Marii Multimi fapta de Ramasita unsa,factorul hotarator in acordarea vietii vesnice  sau a mortii,dupa cum sustine Turnul de Veghe din august 1, 1981, pag.26).

13.     Daca Societatea Turnul de Veghe nu este un profet „inspirat” al lui Iehova,atunci de ce martorii trebuie sa-i dea   ascultare neconditionat? Poti sa-ti manifesti public dezacordul cu organizatia? (Turnul de Veghe ,febr.1,1952, pag. 79 si 80)

      Din moment ce este vorba de destinul tau vesnic,n-ar trebui sa ai dreptul de a-i pune la incercare „pe cei ce-si zic  apostoli?” (2 Cor. 11:13-15; Apoc. 2:2)

                             Despre  traducerea  „New World”

14.     De ce traducatorii acestei traduceri nu-si dezvaluie numele ? Daca n-o fac din smerenie,atunci de ce scriitorii Noului  Testament au facut-o? Nu au fost ei smeriti?

15.     De ce au adaugat de 4 ori cuvantul „celelalte” in Coloseni 1:16,17?

16.     Daca Isus e „un dumnezeu” potrivit lui Ioan 1:1 in aceasta traducere,exista oare doi Dumnezei, unul Atotputernic  si unul puternic?

      Daca Isus e „un dumnezeu” este unul adevarat sau unul fals?

17.     In traducerea engleza din greaca a Apoc.5:10 (versiunea „Kingdom Interlinear”) se spune ca cei care vor „canta o cantare noua” vor imparati „peste” pamant sau „pe” pamant?

18.     In Apocalipsa 14:1-3 cei 144.000 se afla „in fata tronului” in ceruri. In Apocalipsa 7:9-15 „marea multime” se afla „in fata tronului” inchinandu-se „in templul sau”.  Din nou,in Apocalipsa 19:1 se spune ca „multimile” sunt „in ceruri”. Sunt oare in ceruri sau pe pamant?

19.     Isus mijloceste pentru marea multime sau numai pentru cei 144.000 dupa cum sustine Turnul de Veghe din aprilie 1, 1979 (pag. 31)?

20.     „Ramasita unsa” este mijlocitoare pentru marea multime? vezi Turnul de Veghe din nov. 15, 1979 (pag.24-27)

21.     In doctrina Turnului de Veghe mantuire inseamna sa-ti insusesti cunostinte despre Dumnezeu si Hristos (Ioan 17:3  traducerea NW) si nu sa-L cunosti pe Dumnezeu printr-o relatie personala.Daca ar fi asa de ce le-ar mai spune Hristos la judecata celor condamnati „Niciodata nu v-am cunoscut?”  Nu stie El totul despre acesti oameni?

                             Despre  inviere

22.     Ce ne invata  Ioan 2:19-21?

23.     Dupa cum se spune in Faptele 2:24-26, pentru ce anume se odihneste trupul lui Hristos in nadejde?

24.     Vorbeste Pavel unor credinciosi care au in ei Duhul Sfant in Rom. 8? Spune el in versetul 11 ca Duhul Sfant   „va da viata trupurilor lor muritoare”?

25.     Daca Isus nu a inviat din morti in acelasi trup care a fost in mormant,ce semnificatie are mormantul gol?

      Daca ucenicii n-au crezut in invierea in trup a lui Isus,de ce s-au dus iute la mormant sa se convinga ca Isus a inviat?

                             Despre  date  profetice                  

26.  Turnul de Veghe considera ca timpul Neamurilor a inceput in 607 inainte de Hristos,cand Ierusalimul a fost distrus, a   durat 2520 de ani si s-a incheiat in 1914. Daca este asa ,cine in afara de Turnul de Veghe spune ca Ierusalimul a cazut in 607 inainte de Hristos? De ce toti istoricii sustin ca Ierusalimul a cazut in 586/587 inainte de Hristos?

27.  Nu spune Pavel ca trebuie sa respectam masa de aducere aminte „pana va veni El?” (1 Corinteni 11:26)  N-a venit   Isus  in 1914?

28.  In Romani 11:1 Pavel vorbeste despre Israelul firesc (poporul evreu),sau in sens figurativ despre Israelul spiritual (cei 144.000,dupa cum sustine Turnul de Veghe)? Daca vorbeste despre Israelul spiritual ,cei 144.000,atunci de ce-I numeste  „orbi” si „dusmani ai Evangheliei” in vers. 25 si 28?

      Daca Dumnezeu i-a chemat pe evrei sa fie poporul sau ales,implica aceasta chemare pocainta sau nu?(vezi.vers.29)

                             Despre  Duhul  Sfant

29.        Este oare Iehova un duh? Este El o fiinta „personala”? Este Isus un duh? este El o fiinta „personala”? Este Satan un  duh? Este el o fiinta „personala”? Sunt ingerii duhuri? Sunt ei fiinte „personale”?

      Este Duhul Sfant un duh? Este El o fiinta „personala”? De ce nu? De ce toate duhurile sunt fiinte personale dar  Duhul Sfant nu este?

30.   Daca Duhul Sfant nu este o fiinta personala,cum poate El sa poarte o conversatie personala? Vezi Fapt.8:29; 10:19; 13:2; 21:11; Apoc.2:7,11,17,19 ;  si 3:6,13,22.

      „Trebuie sa analizam  propriile noastre cinvingeri, dar si pe cele ale oricarei organizatii religioase cu care venim in contact.  Sunt convingerile acesteia in deplina armonie cu, Cuvantul lui Dumnezeu sau sunt bazate pe traditii omenesti?  Daca iubim adevarul nu ne va speria o astfel de analiza.  Fiecare din noi ar trebui sa doreasca sincer sa cunoasca voia lui Dumnezeu cu privire la el si apoi s-o implineasca.”  Adevarul care duce la viata vesnica, pag.13

Invitatie :  Cand vom ajunge in fata scaunului de judecata al lui Hristos ,ne vom inchina in fata Lui si- L vom marturisi ca Domn (Fil. 2:10,11 si Isaia: 45:23). Toti vom da socoteala de atitudinea noastra fata de Hristos,obiectul credintei crestine. Pe ce baza veti fi primiti de El?  Trebuie sa va decideti in privinta credintei dumneavoatra. Veti prefera dogma impusa a unei organizatii omenesti si deci pacatoase?  Sau  credinta biblica in Mantuitorul Cel fara de pacat

 

 

101 lucruri despre Martorii lui Iehova

postat de dragonfly in 2008-05-04 12:54

 

1. Sfanta Treime nu exista. Trinitatea e inspirata de diavol pentru ca inseamna politesim.
2. Iisus nu este decat un inger .Deseori este „confundat” cu arhanghelul Mihail.
3. Iisus nu este decat o fiinta creata
4. Sfantul Duh nu este decat o forta activa creata de Dumnezeu exact ca electricitatea si gravitatia.
5. Raiul este destinat numai anumitor martori ai lui Iehova.Ceilalti martori pot sa spere la „raiul de pe pamant” dupa reincarnare.
6. Raiul nu primeste decat 144.000 de martori ai lui Iehova. Momentan in lume sunt circa 7 milioane de martori ai lui Iehova.
7. Martorii lui Iehova sunt „adevaratii crestini”. Celelate religii sunt considerate false.
8. Nu exista Iad .
9. Nu exista viata de apoi decat pentru cei 144.000 martori ai lui Iehova.
10. „Salvarea” nu vine decat celor care sunt martori loiali.
11. A doua venire a lui Iisus s-a petrecut in secret in 1914.
12. Iisus a inviat si in 1918.
13. A inviat numai spiritul lui Iisus nu si corpul (acesta fiind distrus de D-zeu).
14. Iisus a fost egal cu Adam ( fiind doar om)
15. Iisus ar fi pacatuit si si-ar fi putut rata misiunea
16. Iisus nu s-a nascut ca salvatorul omenirii ci a devenit asta la botez.
17. Dumnezeu nu este omniprezent.
18. Dumnezeu nu este omniscient (atotstiutor)
19. Martorii lui Iehova nu pot fi siguri de mantuirea lor.
20. Toate guvernele lumii sunt controlate de diavol (n.a. aici am putea fi de acord :))
21. Sfantul Duh este disponibil numai anumitor martori ai lui Iehova.
22. Martorii lui Iehova (MI) nu au voie sa se inroleze in armata.
23. Ziua judecatii dureaza 1000 de ani.
24. MI nu au voie sa sarbatoreasca Craciunul sau Pastele
25. MI nu au voie sa-si serbeze ziua de nastere.
26. MI nu au voie sa aiba optiuni politice si nici sa candideze la alegeri.
27. MI nu au voie sa voteze.
28. MI nu au voie sa faca parte dintr-un juriu (in sistemul judiciar american)
29. MI nu au voie sa detina sau sa poarte crucifixe.
30. MI nu au voie sa vorbeasca cu membrii excomunicati.
31. MI nu au voie sa accepte cadouri de Craciun.
32. MI nu au voie sa cumpere lucruri crestine (carti, muzica, poze etc)
33. MI nu au voie sa citeasca literatura crestina.
34. MI nu au voie sa aiba prieteni care nu sunt martori ai lui Iehova
35. MI nu au voie sa se casatoreasca cu persoane de alte religii.
36. MI nu au voie sa detina, sa arboreze sau sa salute steagul tarii.
37. MI nu au voie sa spuna „noroc” cuiva care stranuta. (na :aceasta e valabila si pentru religia crestina)
38. MI nu au voie sa-si faca tatuaje
39. MI nu au voie sa-si doneze sangele sau organele.
40. MI nu au voie sa citeasca materiale anti-martorii lui Iehova
41. MI nu au voie sa citeasca Biblia fara materiale ajutatoare pentru „explicarea ei”.
42.MI nu au voie sa poarte bijuterii crestine.
43. MI nu au voie sa-si sustina tara sau sa fie patrioti.
44. MI nu au voie sa practice arte martiale, box sau wrestling
45. MI nu au voie sa se inscrie intr-un club sportiv sau unei echipe sportive.
46. MI nu au voie sa joace teatru.
47. MI nu au voie sa foloseasca produse din tutun.
48. MI nu au voie sa participe la inmormantarea unui membru excomunicat.
49. MI nu au voie sa ureze „bafta” sau „noroc”.
50. MI nu au voie sa fie politisti.
51. Femeile nu au voie sa se roage cu capul neacoperit in prezenta unui barbat .
52. MI nu au voie sa joace sah.
53. MI nu au voie sa poarte bijuterii din jad.
54. MI trebuie sa citeasca si sa studieze literatura „Turnului de veghe” in mod regulat.
55. MI trebuie sa mearga din usa-n-usa pentru a castiga adepti.
56. MI trebuie sa participe la intruniri de cinci ori pe saptamana.
57. MI nu au voie sa faca sex in cadrul matrimonial decat cu acordul prealabil al „Batranilor”
58. Centrele de intrunire a MI nu trebuie sa aiba ferestre.
59. MI care zaresc alt martor al lui Iehova care nu respecta regulile trebuie sa raporteze incidentul.
60. MI nu au voie sa primeasca sange prin transfuzii.
61. Barbatii nu au voie sa-si lase barba.
62. Organizatia „Turnul de veghe” este profetul lui Dumnezeu pe pamant.
63. Femeile trebuie sa se supuna deciziilor membrilor mai batrani ai „Turnului de veghe” .
64. MI trebuie sa-si petreaca concediile la conventiile MI
65. MI nu pot fi botezati decat dupa cel putin sase luni de studiu al literaturii „Turnului de veghe”.
66. Inainte de botez, trebuie sa raspunda la 80 de intrebari din Biblie in fata batranilor „Turnului de veghe”
67. „Apocalipsa lui Ioan/ Cartea Revelatiei” se aplica si MI
68. MI nu au voie sa sarbatoreasca „Ziua femeii/mamei”
69. Salile de intrunire nu au voie sa aiba siruri de banci .
70. Cei care incalca regulile trebuie sa apara in fata „Comitetului Judecatoresc” (aceste „judecati” sunt inregistrate si tinute secrete)
71. Totii pastorii/preotii sunt anticristi
72. Toate bisericile sunt ale satanei
73. Dumnezeu vorbeste numai prin „Corpul Guvernator” (organizatie suprema)
74. MI sunt descurajati sa urmeze universitati
75. Cina Domnului se celebreaza anual
78. La Cina Domnului nu pot participa decat 144.000 de MI
79. MI nu au voie sa vorbeasca nu terapeuti sau psihologi care nu sunt MI.
80. Numai MI vor supravietui Armaghedonului.
81. MI sunt descurajati sa sprijine proiecte caritabile (cu exceptia celor sustinute de Turnul de veghe)
82. Loialitatea fata de Batrani este superioara loialitatii fata de sot/sotie
83. Ingerii guverneaza „Turnul de Veghe”
84. Membrii excomunicati nu se mai pot reincarna.
85. Numai rugaciunile MI sunt auzite de Dumnezeu.
86. Mantuirea lumii n-a fost principalul scop al lui D-zeu ci „apararea numelui lui Iehova”
87. D-zeu , la Armaghedon, ii va distruge pe toti cei care n-au fost Martori ai lui Iehova.
88. MI nu au voie sa intre si sa participe la o slujba religioasa dintr-o biserica.
89. MI nu au voie sa-si cumpere masini cu 2 usi .
90. Barbatii trebuie sa-si poarte parul scurt
91. MI se apeleaza cu „frate” si „sora”
92. MI nu au voie sa se indoieasca de ce scrie in literatura „Turnului de Veghe”
93. MI trebuie sa-si tina la curent Batranii de activitatea lor.
94. Slujbele MI se numesc „intanliri”
95. MI isi numesc religia ca „Adevarul”
96. MI se autodenumesc „adevaratii crestini”
97.Schimbarile din doctrina se numesc „o noua lumina”.
98. O persoana care respinge doctrina MI este numita „capra/tap”
99. Conducatorii locali ai organizatiei se numesc „Batrani”
100. MI considera ca Iisus a fost rastignit pe un stalp iar crucea nu este decat un simbol al religiilor antice/false.
101.Sediul mondial al MI se afla la New York

 

 

 

 

MORMONII AU INVENTAT TELEPORTAREA!

As fi scris despre mormoni chiar daca nu as fi avut ocazia sa ii intalnesc pe strazile Bucurestiului. Insa cum ne-am “ciocnit” de cateva ori, am deja mai multe motive sa scriu despre ei.
Rareori am auzit vorbindu-se despre mormoni de la amvoanele din Romania. Evident, cele ale mormonilor sunt excluse din aceasta discutie. Unii predicatori nu vorbesc despre mormoni motivand fie ca “ei nu judeca pe altii”, fie ca nu ar reprezenta o problema atat de importanta, fie ca, in fine, au subiecte mai interesante de predicat decat despre falsii profeti si amagirile lor.

Nu ca as fi primul care ridica piatra, dar ultima intalnire cu un grup de mormoni m-a marcat suficient ca sa nu las lucrurile pur si simplu asa cum sunt. Sper ca, prin grija lui Dumnezeu, se vor mai ridica si altii care sa spuna adevarul despre mormonism.

Mai intai intamplarea din urma cu cateva zile. Iesisem cu sotia si cei 4 copii la o scurta plimbare “sa mai luam un pic de aer” in zona Plazza Romania din cartierul Drumul Taberei. La intoarcere spre casa, de la aproximativ 50-70 metri am observat doi tineri imbracati scolareste, cu fete un pic trase, tipic americanilor :). Am provocat-o pe sotie si pe copii sa ne rugam pentru ei, apoi ne-am oprit sa primim de la ei o bucata de hartie colorata, lucioasa, eleganta, pe care scria cu litere de-o schioapa: “Curs gratuit de limba engleza, predat de americani”. Am intrat repede in discutie cu ei (intre cei doi baieti era si o tanara romanca, sa tot fi avut vreo 18-19 ani).

I-am intrebat in cine cred ei si cum se poate ajunge in Rai. Raspuns scurt si la obiect: “Hristos a murit pentru noi”. Bravos, mi-am zis, gandindu-ma pentru o secunda ca ori am facut eu vreo confuzie, ori mormonii s-au dezis intre timp de ereziile lor. O singura secunda a durat iluzia, caci au adaugat repede “faptele bune”, munca asidua, zelul pentru secta si asa mai departe.

Cand am obiectat explicandu-le cum e cu faptele bune, au recunoscut, usor-usor, ca au mintit, au savarsit adulter in inima lor, au furat, au necinstit parintii lor…Deci, discutam cu mincinosi, adulteri, hoti si asa mai departe. Cand i-am adus, la figurat, in sala de judecata eterna, desi au constientizat ca vor avea o mare problema cu faptele lor, prietenii din Salt Lake City au replicat scurt: “Aha, stim noi, esti baptist ! Hai sa mergem, ca nu duce la nimic bun discutia asta !”. In realitate, discutia a dus la ceva bun. Tanara care ii insotea a auzit Evanghelia adevarata, a consimtit ca faptele bune nu ar ajuta-o cu nimic in Ziua Judecatii, apoi s-a distantat de prietenii ei americani, spunand ca ea doar ii ajuta cu traducerea, ea nu merge la biserica lor. Nu stim ce se va intampla cu aceasta tanara, insa nadajduim in Dumnezeu ca ea poate fi scoasa din acest cuptor de foc, numit mormonism.

Sa trecem la piesa de rezistenta – examinarea mormonismului.

Istorie
. Biserica lui Hristos (vom vedea ce fel de hristos) a Sfintilor din Zilele de pe Urma, sau secta mormona, mai direct spus, a fost fondata de un anume Joseph Smith, undeva prin anul 1830. Smith a pretins ca, “fiind baiet de 15 ani (nota bene), cutreiera codrii” si a avut o intalnire cu Dumnezeu. Curios este ca descrierea primei lui “intalniri” cu Dumnezeu seamana ca doua picaturi de apa cu cea a unui alt personaj interesant in istoria sectelor, anume a falsei profetese Ellen White, care a dat nastere miscarii adventiste. N-am gasit pana acum vreun mormon sau vreun adventist care sa imi raspunda la intrebarea: “Care dintre Joseph Smith si Ellen White a mintit si care a spus adevarul ?”. Va raspund eu, ambii au mintit cu nerusinare si au amagit multimi intregi catre hristosi falsi, hristosi ai faptelor bune si ai mandriei si elitismului religios.

Cifre
. Mormonii sunt ceva peste 10 milioane la nivel mondial, dintre care peste jumatate s-au inghesuit in statul american Utah.

Pretentii
.

1.Mormonii pretind ca formeaza singura biserica adevarata din lume si ca dupa perioada apostolatului, toate bisericile au devenit eretice.

Fals, pentru ca pretentia lor este demontata de istoria crestinismului, care prezinta o multime de dovezi ale pastrarii credintei autentice de-a lungul secolelor in Biserica cea adevarata a lui Hristos. Mai mult, Iisus Hristos a promis ca Biserica Sa nu va esua (Matei 16:17,18).

2.Mormonii pretind ca presedintele sau profetul sectei lor are toata autoritatea revelatoare cu privire la aspecte morale si religioase.

Fals. Testul adevaratilor profeti este acela al implinirii profetiilor lor (Deuteronom 18:20-22). De exemplu, Joseph Smith a profetit ca templul bisericii sale va fi construit in localitatea Independence din statul Missouri, in cursul vietii sale. Nici azi nu se vede macar o urma de astfel de templu in acea localitate.

3.Mormonii au 4 carti pe care le considera ca fiind cu autoritate divina. Versiunea King James a Bibliei este una dintre aceste carti, insa “doar daca este tradusa corect”. Asadar, Joseph Smith a facut, usurel-usurel, vreo 600 de corectii la traducerea Bibliei in limba engleza. Daca nu e clar de ce, veti vedea in continuare. Celelalte carti “sfinte” sunt Cartea lui Mormon, Doctrina si Legamintele, si Perla de Mare Pret. Dupa mormoni, Bibliei ii lipsesc parti importante si pretioase, asa ca s-au gandit ei sa le adauge. Cartea lui Mormon prezinta, conform mormonilor, “plinatatea evangheliei” si ea descrie exodul evreilor catre continentul american in jurul anului 600 dupa Hristos. Daca stia Cristofor Columb…
Fals. Biblia avertizeaza foarte clar cu privire la gravitatea de a adauga sau scoate din Sfanta Scriptura (Apocalipsa 22:18, Deuteronom 4:2). Prin urmare, a adauga Bibliei orice este total interzis.

 

4.Mormonii cred ca Dumnezeu este un om care a evoluat pana la stadiul actual prin respectarea cerintelor si doctrinelor mormone si astfel ca si ei ar putea ajunge zei si zeite.
Fals. Nu mai e nevoie de vreo explicatie.

 

5.Mormonii zic ca Dumnezeu Tatal are in cer o sotie zeita, Mama Cereasca, si ca impreuna locuiesc pe o planeta situata in apropierea supernovei Kolob.
Ceeeeee ? Undeee ? Alooo ? E cineva acolo ?

6.Este greu de auzit asta, insa e nevoie sa vedeti pana unde merge rebeliunea impotriva lui Dumnezeu cand este vorba despre mormoni

. Ei zic ca zic ca Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, insa, Dumnezeu fiind om la origine, Hristos ar fi rodul dragostei fizice dintre Dumnezeu si Maria. Tot mormonii zic ca Hristos a fost casatorit, ca de fapt nunta la care a transformat apa in vin era de fapt propria ceremonie de casatorie.
Cutremurator ! Revoltator ! Blasfemiator pana in maduva oaselor !
Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu Insusi, existent din vesnicii (Ioan 1:1-4), intrupat prin nasterea din fecioara, in mod supranatural, prin lucrarea Duhului Sfant. El a trait o viata fara pacat, a murit pe cruce pentru pacatele lumii, a inviat din morti si acum este din nou alaturi de Dumnezeu Tatal. El se va intoarce din nou si va domni peste intreg pamantul si universul. Dumnezeu este dincolo de spatiu si timp, El este omniprezent, atoatestiutor si este Singurul Dumnezeu adevarat.

 

7.Planul mormon pentru mantuirea oamenilor este construit pe ideea ca toti oamenii vor fi mantuiti, insa doar cei care au fost credinciosi doctrinelor si regulilor mormone vor avea sansa sa devina dumnezei si vor avea parte de “imparatia celesta”. Pentru a capata o astfel de pozitie, mormonii trebuie sa exerseze asiduu credinta in dumnezeul (sau dumnezeii) mormoni, in hristosul acestora, in biserica sfintilor de pe urma. Ei mai trebuie sa fie botezati in biserica mormona, trebuie sa se abtina total de la alcool si cafea, sa dea zeciuiala bisericii mormone, sa faca tot felul de lucrari la templul mormonilor, sa ia parte la intalnirile saptamanale ale sectei, sa fie activi in sustinerea bisericii lor si tot asa.
Biblia spune insa ca mantuirea este darul lui Dumnezeu, expresia dragostei Lui pentru noi. Iisus Hristos este jertfa deplina pentru pacatele noastre, iar mantuirea nu se poate capata decat astfel, in conditiile pocaintei si a credintei in sacrificiul rascumparator al lui Hristos. Mantuirea nu se poate capata ca urmare a faptelor bune (Ioan 1:12, 3:16, Romani 10:9-13; Efeseni 2:8-9).

8.Alte erezii mormone mai includ si faptul ca zeitele mormone vor trai in supunere totala pentru toata vesnicia fata de sotii lor zei (ce se vor face cele ale caror soti nu vor fi fost suficient de zelosi incat sa ajunga zei, oare ?). Mai spun si ca pentru a ajunge in raiul mormon, inainte de a pasi acolo, mormonii vor trebui sa isi scuture capul de 4 ori fara sa ii observe cineva, altfel pierd totul (asta e deja din categoria “Emil Bobu”). Joseph Smith a pretins de asemenea ca Gradina Edenului este de fapt localizata in comitatul Jackson din statul american Missouri.

Fara alte comentarii.

Un lucru este admirabil la mormoni. Zelul pentru castigarea adeptilor.

Rugati-va ca Dumnezeu sa zadarniceasca lucrarea lor din Romв

nia si din lume !
Ministerul Afacerilor Eterne – preluat  www.wdjd.ro

 

 

 

Reclame

22 răspunsuri to “Erezii moderne”

 1. Foarte bine documentat materialul despre martori .Ca o complectare am citit cartea ‘Imparatia cultelor eretice’si acolo spunea ca Taze Russell a fost chemat la tribunal dupace a tradus biblia (fiind contestat cu vehementa de invatatii vremii) i s-a cerut sa identifice literele alfabetului grecesc si spre satisfactia acuzatirilor nu a a reusit sa identifice nici o litera din cele expuse. Concluziile cred ca sunt lesne de tras.

  • Silvia said

   Domnii mei, sfatul meu e sa mergeti o singura data la o intrunire a Martorilor lui Iehova, doar de curiozitate, apoi permite-ti-va sa faci astfel de afirmatii! Martorii lui Iehova sunt cei mai integrii si privilegiati oameni pe care i-am cunoscut. Nu sunt martora inca, dar am studiat Biblia alaturi de Martori acum 12 ani, intre timp am tot cautat un refugiu care sa ma aduca mai aproape de Dumnezeu. La momentul respectiv Martorii lui Iehova studiau dupa Biblia ortodoxa, Cornilescu si alte traduceri, Traducerea Lumii Noi inca nu aparuse; mai mult chiar si acum eu fiind obisnuita cu Biblia mea de acum 12-13 ani inca o folosesc inclusiv atunci cand studiez publicatiile Martoriilor- nimeni nu imi spune ca nu e permis si am sa trec la Tr Lumii Noi in curand. Am calatorit mult prin lume si peste tot, la un moment dat, m-am ivit de Martori, cu aceeasi atitudine plina de dragoste si devotament fata de Dumnezeu. In final, am reluat studiul cu o sora martora din Londra unde m-am stabilit si sper din toata inima sa ma botez cat mai curand pentru ai sluji lui Dumnezeu la fel ca acesti oameni!
   Iar ca si detaliu EXTREM de important si expus TOTAL eronat in acest articol – o spun cu toata certitudinea – pentru Martori fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos este un personaj cu un rol extrem de important atat in vechime si cat si in viitor, cand dupa convingerile martorilor, Isus urmeaza sa domneasca la dreapta Tatalui sau asupra Pamantului, dupa ce il va curatii de toate rautatiile alaturi de slujitorii Lui. Isus va fi chiar Rege peste Pamant, oare acesta este un titlu demn de un inger oarecare sau un personaj creat?? aceste detalii referitoare la Isus le veti gasi in oricare din Biblii.
   Din aspectele enumerate mai sus „MI nu au voie…” si „MI trebuie… „, acestea sunt INDEMNURI la un mod de viata cal mai placut lui Dumnezeu. Aceste indemnuri din nou le gasiti in oricare din Biblii, daca faceti un studiu sincer cu o inima deschisa si dorinta de a va da seama cat de corupte ne sunt mintiile cu aceste inutilitati! Aceste indemnuri sau legi ar trebuie sa stea la baza oricarei religii ce se pretinde a-l slavi pe adevaratul Dumnezeu, Creatorul nostru.
   Toate cele 101 argumente despre Martori sunt ori afirmatii deformate sau neadevaruri.
   Va sugerez asadar sa va redocumentati in ceea ce ii priveste pe Martori si veti realiza ca acest articol este de fapt nimic mai mult decat vorbe inspirate de Satan pentru ai pune pe Martori intr-o lumina proasta. Ar trebui sa descoperiti pacea si armonia din interiorul congregatiilor lor.

   • Draga Silvia o sa te convingi in curand ca tot ce am scris noi pe acest blog este real(in caz ca nu o sa ai creierul spalat si o sa citesti numai la comanda, ce ti se da sau ce ti se va sugera).Eu am participat tot din curiozitate , la o adunare de-a lor si am nimerit chiar cand luau „cina domnului”. Aveau un pahar de sampanie,si o azima care o treceau din mana in mana pe la toti din sala,inclusiv copii sau invitati(eu am refuzat), dar nimeni nu a luat sa bea sau sa manance.Pai asa spune Scriptura ca trebuie sa se faca , dar nu vreau sa intru in acest subiect pt ca asi avea vb multe si grele de spus.Citeste si documenteazate bine inainte de a face un pas,cartea recomandata de mine este una buna si este de actualitate .Si inainte de a trece la trad. lor iti recomad o traducere G.B.V.EDITIA A DOUA ,chiar si prima cea din 1989, sunt foarte bune si au la note de subsol munte nume evreiesti gen:Yesua, Elohim,El Olam,Savaot,YHWH,ADONAI.Sau ceva pe greaca sau ebraica,netul este plin de interlineare englez-grec,sau ebraic.Pana atunci sa auzim de bine-Aurel Munteanu.

 2. iisusestesalvatorul said

  pace.
  stiu ca tu ai dreptate in ce spui.
  De multa vreme caut si eu sa citesc, ca sa aflu mai multe despre acel tribunal.
  Dar rezultatele cautarii au fost nule.
  Vreau sa stiu daca tu mai ai acea carte si daca ai putea sami transmiti cumva copia ei pe mail.
  As fi foarte multumit.
  Pace.
  Sau sami tiparesti niste date din cartulie aici pe blog.
  Miar face sincer multa placere.

 3. 100. MI considera ca Iisus a fost rastignit pe un stalp iar crucea nu este decat un simbol al religiilor antice/false

  Da cred ca aici este singurul loc in care au dreptate . In originale cuvantul este :staurus(stavros)=pilon folosit in constructii,de forma literei T .Catolicii,ortodoxii,indragesc fff mult crucea ca semn idolatru (SEMNUL LUI TAMUZ ZEUL SOARE).(Acest zeu s-a nascut pe 25 decembrie de craciun si a murit de pasti) .Cand i-a botezat Constantin pe ‘crestinii ‘romani trecandui calare pe cai prin apa (asa i-a adaugat in bis.catolica) ei nefiind nemantiuti au adus vechea idolatrie cu ei in ‘biserica’In anul 350 apare crucea pe casele de rugaciune pana atunci nu este pomenit nimic oficial.Semnul facut din degete este strain Scripturii si bisericii fondate de Isus cat a locuit cu ucenicii pe pamant.O sa incerc fr sa iti trimit o carte buna pe mail.Har pace si multa indurare!

 4. Trimite si mie adresa ta de mail te rog.A mea este aurelomnou@yahoo.com

 5. iisusestesalvatorul said

  Aurel munteanu eu sunt crestin Dupa invatatura baptisat.
  Am scri un comentariu excelent despre moarte li Isus pe cruce.
  insa demnonii au incurcat sal postez.MI nu au dreptate in ce spun. Ei au un adevar fals. Da este drept despre semnul zeitatilor numaica isus chiar a murit pe cruce. si asta nu este schimonosire. Am sa reeditez comentariu si ai sa vezi date concrete de oamneni care au murit pe cruce ucisi de romani inainte de nasterea lui isus si dupa moartea lui. sa nu uitam cine a indeplinit crucifiacrea lui. Oastea romana nu?
  te sfatui sa astepti comentariul si ai sa vezi dece crestinii au dreptate despre cruce. o sati fie interesant. caci nu am sa apelez la istoria religiilor. Ci la istoria care se preda la scoala. Cred ca am sal postez curind!

 6. Astept fr.dar intotdeauna o sa depindem de limba greacapt ca in ea a fost scris N.T. Har si pace!

 7. iisusestesalvatorul said

  Pace tie frate! Ceea ce vreau sati zic eu este ca nu sunt deacord cu afirmatia a MI despre moartea lui Isus pe stilp. Da este drept ca semnul crucs apartinea ca symbol al zeitatilor dar cert este ca romanii practicau restignirea prizonierilor pe instrumentul mortii numit Crucs. Acesta zeitate era mai mult raspindita printre femei fiind cunoscuta ca protectoare a lor si a imoralitatii sexual . Printrer Barbati nu era prea cunoscuta dar nici practicata. Ce este interesant ca acest cult se practica in perioada existentei Lui Isus. MI este o organizatie periculoasa si mincinoasa cunoscuta bine prin metoda lor de propaganda si crearea dependentei de jurnalele lor. Nu zic ca sunt devina cei ce cred in acea religie ci acei care o manipuleaza Adica turnul de Veghe care fara frica zic ca vor fi Judecati ca proroci mincinosi si vor primi rasplata chinuitoare vecinica pe care ei isnasi o neaga citeste (Apoc. 20:10). Ei folosesc unele adevaruri selecte numi datorita faptului ca le convine adevarului lor schimonosit.Si pe celelalte adevaruri le neglijeaza si chiar impune adeptii lo sa nu se intereseze de altceva inafara de ce le impune ei. Ca exzemplu “viata lui Russelt “ei interzic adeptilor lor sa primeasca informatie despre el din istorie.Ci impune sa citeasca despre el numai din lectura editata de ei insasi (clar se vede PROPAGANDA). Si apoi interzce oamenilor sa se intereseze despre trecutul lor motivind ca aceste adevaruri nu au fost si ca sunt depuse De Diavol.( Iarasi se vede PROPAGANDA) Tactica asemanatoare cu aceia a Comunistilor asupra moldovenilor in perioada sovietica. O tactica Satanica Caci lui ii apartine asta. Ajunge cu afirmatii sa scriu despre cruce.
  1 In noul testament este folosit de 27 de ori termenul de “cruce” folosit de Pavel dar restul ca termen de “stilp” (adevar ce tinde sal ascunda MI) curios nu? In greaca se din noul testament se foloseste termenul de “Staurus” care in traducere are mai multe sensuri in exeplul nostru este si Cruce si Stilp.Asta este asemanatoare cu cele a omonimului “Broasca” in L.Romina (ex broasca de la usa, Broasca de la chei, Broasca de lac)Sensuri diferite dar cuvintul este acelasi. Sa mai luam inca un cuvint din greaca “Antropos” care in traducere simpla inseamna “om” dar ca realitate el are 27 de sensuri de utilizari.Omonim adevarat! nu? Chestia este ca Grecii erau filozofi adevarati si ei iubeau filozofia, des oamenii greci se au si faceau meditatii filozofice fiindca asta le placea. Ceea ce a si dus ca limba lor sa bata rrecordurile in “omonime,polisemii si sinonime”
  2 Romanii restigneau prizonierii pe instrumentul mortii numit “Crucs” ca semn al injosirii si a infricosarii a populatii. Cu 70 de ani inainte De Hristos romanii au rastignit peste zeci de mii de prizonieri protestani care ii apartineau lui Spartacus. Pe instrumentul mortii “crucs” si dupa Hristos Romanii au caznit Galii (informative ce trebuie confirmat am citit de mult insa acum nu gasesc poate ca gresesc tara dar consider ca este ea)dar este fapt Chiar si MI confirma. Ca sursa citeste informatia depusa si uite ca depun si sursa: ” Intre anii (73–71) I.C. armata de gladiatori a lui Spartacus a invins 5 armate romane trimise sa-I nimiceasca, detinand, astfel, controlul asupra partii de sud a peninsulei Italice. In anul 71 I.C., o oaste condusa de generalul Marcus Licinius Crassus a reusit sa infranga definitiv gladiatorii lui Spartacus si sa-I distruga oastea. Gladiatorii supravietuitori bataliei au fost crucificati http://www.referatele.com/referate/istorie/online10/Gladiatorul-samnit–secutor–murmillo–trac–letiar–Laquear–Bestiarus–Essedarius-referatele-com.php Romanii, aflind despre intoarcerea lui Spartacus in tara fugeau din oastea faimoasa a Romei. Eroul gladiator inainta cu armata sa prin luptele ce le purta cu romanii. Venind timpul sa lupte cu Crassus in 71 i.e.n., gladiatorul a incercat sa-l ucida pe conducatorul lor. In toiul luptei Spartacus fiind atit de macelarit, incit mai apoi corpul sau nu putea fi gasit. Robii ramasi au fost macelariti de oastea lui Pompeius, iar prizonierii ramasi au fost rastigniti pe drumul ce ducea de la Capua la Roma. Rascoala robilor in frunte cu Spartacus a servit un imbold pe robii din alte tari, dind nastere la alte rascoale. Rusnac Andreihttp://www.studentie.ro/Referate/Istorie/Referat-Rascoala-robilor-sub-conducerea-lui-Spartacus_i46_c982_60834.html”

  3 Biblia confirma ca Isus a fost rastignit de catre Romani. Adica oastea lor (citese ultimele capitol din toate cele 4 evangheili ale Lui Hristos). Cert este ca Iudeii pina la Stapinirea sub dominatie Romana nu practica rastignirea prizonierilor pe Cruce sau Chiar lemn(dupa cuvintul Lui dumnezeu ei aveau metodele lor”robia sau simplu omorirea”(citeste Geneza si exodul si leveticul). Ei acu cunoscut acest gest numai dupace Romanii au inceput sa exzecute caznierele in tara lor spre infricosarea locatarilor. Si tot ritulaul de caznire era strict exzecutat Numai de catre ROMANI si nicidecum de alti locatari su politia publica. Si ca deobicei ei faceau in vidul tuturor oamneilor si o faceau cit mai josnic. Chiar biblia ne relateaza citeste in evanghelie despre multime.Si in cazul lui Isus Romanii Nu Au facut exceptie punindul pe stilp de lemn credema! Pentuca Romanii erau oamnei cu principii si ei de asta nu se lasa. Biblia relateaza cu amanuntuldespre toate exercitii le ce trebuia sa le execute ostasii(populatia, cuiele chiar sii cu bataile ce lea primit isus) tot ca dupa constitutie. Ceea ce ne arata ca romanii fac ceea ce au fos invatati sa faca ca si in cazul lui Spartacus ”rastignirea pe cruce” Si pentru ei era o zi obisnuita de a implinire a acestui ordin de Restignire pe cruce. Numai pentru un singur roman era o zi neobisnuita (pentruca a crezut sisa pocait).
  Isus chiar a fost rastignit pe Cruce si asta este adevar. Dar de crez? Cine vrea crede cine vrea nu! Fiecare o s raspunda in parte in Fata Domnului. Ceea ce tine de mine este ca trebuie sa anunt adevarul dar restul depinde de ei.
  Dar ce tine de mI daca ei din rasputeri se conving pe ei insasi ca(iadul nu exzista, Isus este Inger ”Arhanghelul Mihail”, Raiul pe acest pamint etc.)asta nu inseamna ca dumnezeu o sa se adepte dupa adevarul lor sau ca au dreptate. Noi trebuie sa ne adeptam dupa adevarul lui, dar nu el dupa El trebuie sa se adeopte dupa adevarul schimonosit de oameni. Ce este drept totivom raspunde Dupa dreptate in fata lui. Imi pare rau ca unii vor sfirsi tragic. Dar asta este adecvarul.
  Daca iti este clar mesajul te rog sami9 lasi raspuns.
  Este valabil si pentru ceilalti cittori.
  Amin.

 8. Pa ce fr drag. Mare parte din ce ai scris stiam ,am vazut si filmul Spartacus.Ma vazut ca in film erau toti rastigniti pe stalpi de lemn. Asta nu cred ca are importanta.Pt mine personal fie ca e stalp ,fie ca este cruce, perezinta tot un element de tortura blestemat.Nu venerez nici una nici alta, decat pe Cel care a fost omorat pe ea.El este Cel mai important lucru din viata mea,ispasirea facuta de el,impacarea pe care mi-a adus-o cu Tatal,si toate cele lalte lucruri ce tin de maintuirea mae si a celorlalti credinciosi. Cat priveste pe martori ca organizatie este una falsa.a aparut la 1800 de ani dupa moartea Domnului Isus.Unde au fost toti acesti ani?Biserica intemeiata de Domnul TREBUIE se strabata fiecare veac in parte cu aceeasi origine,aceeasi credinta si acelasi botez.Ei nu au nici unul din aceste lucruri valid.ASTA este valabil si pentru catolici si pt toti protestantii fondati dupa 1420(reforma).Astept raspuns fr drag.

 9. iisusestesalvatorul said

  Putin ma Ingrijoreaza frate situatia in care te afli tu. CE spune biblia in „Psalmi 55:13  Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce єi prieten cu mine!” asta tragucere din ebraica!
  „1 Corinteni 1:21  Caci intrucit lumea, cu intelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu оn intelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a gasit cu cale sa mintuiasca pe credinciosi prin nebunia propovгduirii crucii. „Filipeni 3:18  Caci v-am spus de multe ori, si va mai spun si acum, plingind: Sunt multi, care se poarta ca vrajmasi ai crucii lui Hristos”

  Frate Dumnezeu vrea sa ai o credinta bine definita, ar fi bine sa intocmesti pentru tine cum a murit Isus si pe ce. Altfel te faci vrajmas. Citeste „1 Corinteni 1:18  Fiindca propovaduirea crucii este o nebunie pentru cei ce Sunt pe calea pierzarii: dar pentru noi, care Suntem pe calea mintuirii, este puterea lui Dumnezeu.”

 10. Fr drag cred ca am o credinta bine definita din toate punctele de vedere.Versetele citate le inteleg in felul urmator:expresia -propovaduirea crucii- se refera la mesajul evangheliei transmis de predicatorii Lui ,la suferinta Lui in tortura care I-a adus moartea,prin care pacatele noastre sunt iertate,si niciodata nu se refera la elementul torturii.Mai este si expresia -fiecare care vrea sa ma urmeze sa-si ia crucea-,ce facem ne apucam sa cioplim copaci sa facem cruci(la dimensiunea Incercarilor prin care trecem) si sa le caram in spate, sa vada lumea cat de evlaviosi suntem.Nu fr drag ,nu cred ca asta este intelesul crucii.Chiar acum consult traducerea GBV.2001- IN PS.55.13.nu apar eexpresia fr de cruce.,Cornilescu revizuit 1931 – nu apare, GBV-1991,IAR NU APARE, in TBS Iar nu apare,in bibliile ortodoxe (Ps.54.13 nu apare ,am in fata ambele traduceri a lui Teoctist-2001,si a lui Gala Galaction 2002..Credema fr scump acestea sunt toate traducerile care le am in biblioteca mea si acum le am pe toate in fata mea si in niciuna nu apare expresia fr. de cruce ,aproape in toate scrie ceva de genul-„Ci tu om deopotriva cu mine, tu prietenul ,meu si cunoscutul meu (in cele ortod.apare sfatuitorul meu).Nu am King James sa vad dar o sa ma interesez la fr meu pastor si o sa va scriu. Sincer nu vreau sa va dezamagesc si nu vreau sa intram in razboiul traducerilor (eu fol Cornilescu si imi place -este oltean de al meu) dar aceasta e prima lui traducere pe care a facut-o dupa o traducere frantuzeasca.Apoi a revizuit-o.Este o traducere destul de buna dar uneori mai rateaza intelesul cuv din greaca uneori il prinde fff bine.

 11. Am procurat de curand un N.T. traducere fidela din greaca -ARAD 2008 – editia 5 a profesorului Viorel Ratiu . Otraducere fff buna ti-o recomand pt studiu.Cntact doar telefonic; 0257-255555.
  De asta zic ca daca avem mai multe traduceri pana la urma prindem sensul corect.

 12. Da fr Marcel am vb cu pastorul meu-Raul Enyedi ,el are King James(in engleza) si nu apare nici acolo expresia ‘fratele meu de cruce’. Har si pace fr si ma bucur ca discutiile ne provoaca la studiu (cel putin pe mine).

 13. iisusestesalvatorul said

  Pace frate. dar eu una nu inteleg. esti pro sau contra crucii lui Hristos. Esti adept ventru versiunea stilpului

 14. ioan apostol said

  M-ia placut prezentarea despre „erezii moderne”.Ce m-a surprins este faptul ca lipsesc adventistii si mormonii.
  Gresesc cumva?

 15. ioan apostol said

  Scuze vroiam sa zic de adventisti despre mormoni deja a-ti amintit.

  Daca doriti material pentru adventisti :http://www.itso.ro/pro

  Doamne ajuta!

  • iisusestesalvatorul said

   Pace frate! desigur ca doresc informatie despre mormoni si adventisti. Chiar as fi bucuros sa mi le trimeti!
   Poftim emailul „Marckke@gmail.com” este al meu al administratorului.Ok?
   Astept.

 16. iisusestesalvatorul said

  Salut. Vreau sa zic ca nu sunt un critic agresiv asupra confesiunilor cu care eu nu sunt deacord, si nu vreau deloc sa impun viziunea mea cuiva. Sincer nu cred eu, ca am facut ceva rau, daca am publicat ceva istoric (ceea ce a avut deja loc si nu se mai poate schimba) despre organizatia Martorilor lui Iehova, si ce au facut ei ce au gindit si cum gindesc acuma, care sunt diferentele deintre ei atunci si ei acuma sau despre nestatornicia lor in propia lor stiinta Teologica. Si cit este de influentata Teologia lor de timp si de guvernul W.T. Permament modificinduse privirele lor asupra unor subiecte biblice: mai intii negind, apoi aprobind si invers. Nu are rost sa facem debateri pe acest subiect pentruca atit si Batrinii acestei societati cit si simplii membrii a M.I. stiu ca cecea ce am scris in commentul acesta cit si in document (erezii moderne, preluate) este corect. Dar nu pentru a va jigni leam publicat, ci pentru a le iforma pe altii care nu cunosc despre M.I. fata cea lalta de dupa perdea.

 17. Mihai said

  Multe pareri si nu chear toate corecte.

  Ca ortodox vorbind daca la inceput a fost cuvantul si cuvantul era Dumnezeu atuncu inseamna ca Dumnezeu a avut inceput desi sunt zeci de versete in biblie in care spune ca Dumnezeu nu are inceput si sfarsit?

  Daca Cuvantul s-a intrupat printre noi si noi am vazut toata Gloria sa ca cea pe care un Fiu o ate de la Tatal sau si acel Cuvant era dumnezeu atunci de ce a mai spus Isus ca este FIUL LUI DUMNEZEU?

  Daca ISAIA il numeste Print al Pacii si Dumnezeu Puretnic pe fiul ce ni sa dat atunci nu mai este Atotputernic?

  Ca vine sau nu sfarsitul nu e treaba oamenilor sa stie asta dar deocamdata MARTORII LU IEHOVA sunt singurii oameni care vin la usa sa-ti ofere Biblia Gratis si isi pun timpul la dispozitie sa te invete fara nici o pretentie. (Biblia Ortodoxa ANANIA costa 145 lei la Magazinul Bisericesc )

  Far sa mai punem la socoteala ca in bibliile vechi numele lui Dumnezeu este IEHOVA (YAHWE) indiferent cat a fost tradus DOMNUL.

  Asa de curios am fost l bisericaOrtodoxa Romana si a trbuit sa plaesc 200 lei sa vina popa la inmormantare. Jenant deadreptul ma gandeamasa dupa ce am platit oaredaca-i puneammortu pe treptele bisericii nu-l ingropa.
  mai intai uitativa la toate religiile ce mizerii fac si dupa aceea uitativa la altii.

  Mai studiati ca articolul despre martorii lui iehova e DE TOATA JENA. HABAR NU AVETI CE CRED EI SI CINE SUNT

  Pentru comentarii ulterioare sunt ORTODOX eu si familia. Din pacate pentru mine.(deocamdata)

 18. Cristian Oradea said

  ptr Mihai.
  Mai intai te inseli amarnic cand crezi ca Biblia este oferita pe gratis. apoi, esti convins ca Biblia lor este identica cu Biblia crestina din secolele III-IV cand crestinismul a reusit sa se consolideze? Ar trebuii sa te intrebi intotdeauna cand cineva iti ofera ceva GRATIS ce urmareste, de fapt. Apoi Mihai gresesti daca spui ca „din pacate esti ortodox”. Eu nu apartin celei care se numeste Biserica Ortodoxa, dar dupa cum este „Marturisirea de credinta” niceeo-constantinopolitan, am CREDINTA ORTODOXA. Pentru ca a avea credinta ortodoxa nu inseamna a face parte din Biserica Ortodoxa, asa cum este recunoscuta astazi. Isus a spus * Adevarul va face liberi*. Nimeni nu poate lua de la o librarie o carte Biblia si sa spuna ca a devenit crestin, sau Coranul si sa spuna ca a devenit musulman. Dintre toate bisericile crestine, numai una are continuitate apostolica, chiar daca se lauda si altele cu asa ceva, nu pot dovedi. Toate cultele neoprotestante (pocaitii) sunt in afara continuitatii apostolice. TOATE. Fa un studiu comparat a istoriei bisericilor crestine si vei afla care acea SINGURA BISERICA .

 19. Andreea said

  Doamne Fereste ! Mi mi se face deja rau ce credinte au Marotii lui Iehova. Se vede extrem de clar ca ei de fpat sunt condusi de Satana, nu este lucru mai evident.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: