Isus este salvatorul!

Totul despre adevrăul Lui Dumnezeu "www.Iisusestesalvatorul.wordpress.com"

Archive for the ‘Crestinizmul’ Category

Ce legătură poate fi între carnea de porci şi creştinism?

Posted by iisusestesalvatorul pe Iulie 19, 2010

Ce legătură poate fi între carnea de porci şi creştinism?
Uneori ducînd discuţii cu anumite persoane, se întîmpla ca să mi se dea întrebarea ,, de ce unii susţin ca nu se poate de  mîncat carnea de porc?,, la care încercam să le gasesc un răspuns sigur şi simplu. Dar se mai întîmpla că unii oameni nu mănîmcă carnea de porc pentrucă aşa scrie în scriptură şi anume la Levitic capitolul 11. Astfel trăind dupa legea Lui Dumnezeu din vechiul legămînt. Săptămîna aceasta am auzit o rastalmîcire foarte interesantă asupra acestui capitol încît sunt interesat acum să o scriu. Ca o uşurare vreau să zic că noi creştinii suntem liberi acum şi că putem minca orice poate permite stomacul nostru să digere. Şi asta datorită Domnului Isus care nea eliberat de lege  făcîndune astfel liberi, avînd har şi viaţă prin credinţă după cum zice scriptura. Asacă nu  este păcat dacă mănînci cane de porc şi daca nu manînci tot nu este păcat. Însă citind capitolul 11  la Levitic ma impresionat versetele 3 şi 4. Şi am văzut ca este o descriere a creştinilor de astăzi şi a modului lor de viaţă. Să citim versetul 3 ,,Să mîncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită şi rumegă,, Există în lumea de astăzi creştini ce îşi împarte viaţa lor în doua, în una punînduşi viaţa cea nouă in Hristos iar în cea laltă îşi lasă viata veche şi firească şi între ele punînd o prapastie ca să nu mai fie legatură intre ele. Ca să aibă acces numai la una din ele dar de alta uitînd, asta şi ar putea semnifica ,, unghia despicată, copita despărţită,,. Acest tip de creştin este însetat după cuvîntul Lui Dumnezeu mereu cautînd adevărul Lui în scriptură, printr-un cuvînt: crestin care  ,,şi rumegă,,. Tatăl lumii ar dori ca noi să avem discutii si să ducem viata numai cu aşa oamenii şi să trăim ca ei zicîndune ,, mîncaţi ,, ţineţi legătura pentrucă o să aveţi viaţă.
,, Dar să nu mîncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mîncaţi… ,, Îmi pare răucă zic asta, dar există anumiţi oameni care se numesc creştini, dar cu care Dumnezeu nu ar  vrea să avem legatură şi să nu ne asemănăm cu ei zicînd ,, să nu mîncaţi,,.  Acest soi de oameni duc o viaţă activă în biserică, citesc din scriptură (adica ,,rumegă,,) dar duc un mod de viaţă păcătos avînd ,,numai unghia despicată,, dar copita fiind unică fără prăpastie.Întrun aşa fel ca ei nici nu pot face diferenţă dintre păcat şi viaţă. Ce numai în faţa oamenilor sunt înfăţişaţi ca oameni desparţiţi de lume, dar in realitate este cu totul altceva. Feriţivă de lupii ce vor sa vă amăgească, şi nu mîncaţi din învaţătura lor  pentrucă este năprasnică. Cercetaţiva prietenii voştrii şi nu va ruşinaţi cînd trebuie să le ziceţi ,, despicăţi copita,, că mergi în pierzare. Este treaba lor dacă nu vă ascută însă voi o să ştiţi de cine trebuie să va feriţi. Aş fi dorit sa scriu mai multe pentru a va mai da ceva învăţătura dar pentru asta există Biblia, aşacă va las timp  să mai citiţi şi din ea.
Dumnezeu să va binecuvînteze pe toţi.
Amin.
Va rog sa scrieţi părerile voastre despre acest articol aici. Pentrucă ele contează

Reclame

Posted in Crestinizmul, Uncategorized | 4 Comments »