Isus este salvatorul!

Totul despre adevrăul Lui Dumnezeu "www.Iisusestesalvatorul.wordpress.com"

Archive for Septembrie 2009

Prinderea Lui Isus

Posted by iisusestesalvatorul pe Septembrie 2, 2009

 

                                                         Prinderea Lui Isus

                                                             (comentariu)

 

Noul testament din cartea Biblia ne vorbeşte clar şi desluşit o parte  din evenimentele trăite de Domnul nostru Isus Hristos. Ne  dezvăluie  cum Isus îşi făcea datoria sa faţă de noi toţi, ca Domn şi faţă de Dumnezeu, ca Fiu. Ne povesteşte momente fericite pe care lea trăit El, şi le declară pe cele triste cînd Isus a avut de suferit. Viaţa Lui a fost  lungă şi destul de  interesantă încît am putea spune multe despre ea, dar acum aş vrea să comentez  ultumele zile din viaţa lui şi anume ,,Prinderea Lui Ius,,.

 În acest studiu aş vrea sa atragem atenţia nu numai la Isus ci şi la acei care erau atunci cu El şi la acei care Lau trădat. Vreau să vă declar care a fost compoprtamentul şi dacă e posibil să va descriu credinţa şi caracterul lor.

Rog sa deschideti biblia la cartea după Marcu capitolul 14 şi să citiţi versetele de la 32 la 72.

Şi sa studiem fiecare personaj din acest pa saj in parte:

1 Isus– Domnul Isus nu face nici o faptă care să pară a fi eşit din comun. Este calm şi se comportă corect în toate situaţiile pe care are să  urmeze. Fiind în trup de om totuţi simte mîhnirea şi întristarea, pentrucă în curînd i se apropie moartea (cap.14 vers.32,33). Dar totuş El are o susţinere puternică pentruca  aderă la Dumnezeul Tatăl (vers 35,36).Tot o dată El simte prin ce trebuie să treacă ucenicii lui şi îi pune să se roage ca ei să nu fie ispitiţi (vers38). Dar faptul că ia văzut adormiţi î-L cam supără (vers.40-46). Este predat de însuşi Iuda (vers.43) este deja un sclav in mîna ostaşilor înarmaţi (vers.48). E badjocorit şi trebuie să indure toate cuvintele care sunt împotriva Lui (vers.56,57,58)chiar dacă El nu are nici o vină (vers.55). Fiind în mîna duşmanului supus unor batăi (vers.65), ca Fiu de Dumnezeu Isus continuă să susţină că El este Regele (vers61,62).

2 ucenicii– Ucenicii Lui Isus sunt plini de tărie şi chiar gata ca să-L urmeze pe Isus chiar pînă la moarte (vers.31). Însă totuşi trebuie să se împlinească scripturile şi ei se risipesc  (vers.50).

3 Tînărul – Pe tînărul, care  este unica persoană curajoasă,  instruită bine cu o decizie fermă de a-L urma pe Isus îl descoperim in versetul 51. Pare a fi slab de fire dar tare de caracter. Este hotarît ca să-L urmeze pe Isus însă frica de soldaţi îl impune săşi lase haina şi să fugă(vers.52). Dar şi aceasta sa întîmplat ca să se împlinească scripturile (vers.49).

4 preotii şi preotul– Preotii în acest caz joacă un rol negativ. Însuşi diavolul ia întunecat gindurile. Ei din oamenii ai neprihănirii se transformă în laşi şi chiar ucigaşi. Îşi asumă rolul de judecători chiar dacaă ei nu aveau dreptul. Sunt oamenii ai nedreptăţii.

5 Iuda– Iuda este unicul, din ucenici care la vindut pe Isus pentru bani (vers.10). Iuda nu este un om simplu ci e chiar greu de inţeles.Deseori ne intrebăm cum a fost el in stare să facă aşa ceva?(să-L vindă pe Isus după ce a fost cu El atîta timp). Iuda este zgîrcit şi lacom . Nu ştie ce inseamnă frătia şi prietenia. După ce î-L predă pe Isus îi pare rău şi întoarce banii. Şi mai tîrziu fără nici un semn de pocăire se spinzură. Isus zice că răsplata lui pentru fapta aceasta va fi grea(vers.21).

6 Petru– Petru, ucenicul Lui Isus Hristos orînduit mai înainte de vremuri. Înfiat prin Mesia pentru credinta dreaptă ce o avea. Este ucenicul de încredere al lui Isus. E un pescar de oameni orinduit de insuşi Mesia. În acea seara Petru a avut de trecut prin ispita în care a şi căzut lepadîndu-se de Fiul Lui Dumnezeu (vers.66-72). Cu toate acestea el totuşi este iertat pentrucă Isus ştia că el totuşi o să Cadă în ispită (vers.30).  Şi tot Isus ştia că şi petru a fost cerut de diavol ca să fie cernut prin sita credintei încit sa rugat pentru el, şi la sfătuit ca şi el să se roage ca să nu fie ispitit (vers.38).

 

Pe Isus  L-au prins uşor, dar L-au răstignit greu. Şi toate acestea El lea facut pentru noi pentru a ne izbăvi de un statut ,, statutul păcătoşilor”.

Amin!.

Reclame

Posted in Uncategorized | 6 Comments »