Isus este salvatorul!

Totul despre adevrăul Lui Dumnezeu "www.Iisusestesalvatorul.wordpress.com"

Archive for August 2009

Umblarea Lui Isus pe mare

Posted by iisusestesalvatorul pe August 12, 2009

isus20je20uskrsnuouv7[1]

Umblarea Lui Isus pe mare.

(comentariu)

Unul dintre cele mai minunate lucruri pe care le făcut Fiul  Lui Dumnezeu pentru a demonstra că El este adevăratul Mesia e ”umblarea lui Isus pe mare”. Citind pasajul din biblie in cartea Matei capitolul 14 versetele dela 22 la 36 se vede că acest eveniment a fost întardevăr uimitor. Pare a fi un scenariu foarte bine gîndit şi înfăptuit. Aş vrea să atragem atenţia la cum au avut loc evenimentul:

1 Timpul şi locul acţiunii- Isus era pe muntele ce iese direct de sub mare şi vorbea cu Dumnezeul Tatăl ( capitolul 14 vers.23). Se făcuseră seara si vremea brusc se stricaseră. Apăruse un vînt puternic care dezbina corabia in mare (cap.14 vers.24). Isus era pe munte făcea rugaciune şi ştia destul de bine că vremea e rea şi că corabia ucenicilor este chinuita de anotimp. Dar oricum nu se grabea sai ajute cumva pentruca stia ce are sa se intimple.

2 Umblarea Lui Isus pe mare- cînd se amestecă ziua cu noaptea cînd totul în jur e numai stropi de apă şi abia îţi vezi colegul tău ce se află la doi metri de tine ucenicii totuşi reuşesc să-L vadă pe Isus la îndepărtare. Pe lingă aceea că şi aşa era minune că-L văd pe Isus printre şivoaie ei observă ceva ce ochiul omului nu a vazut încă: cum o persoana (Isus)  fără nici un echipament se deplasează pe mare(cap.14 vers.28) E minunea veacului!.

3 Natura se supune Domnului- Isus (cel care ştie cum este făcută viaţa şi lumea)  porunceşte vîntului să se oprească şi acesta i se supune (versetul32). Tot Isus, direct în faţa ucenicilor remodelează structura apei încît aceasta Îl ţine (versetul25). Şi Petru conform credinţei şi după porunca Domnului a sărit pe apă şi  aceasta îl ţinea (vers.28,29). Picioarele Lui Petru simţeau în direct cum a avut loc începutul craţiei (modelarea materiei) .

4 Toţi Îl recunosc pe Isus ca Fiu de Dumnezeu- Dupa cele văzute ucenici şiau întarit credinţa că Isus este Mesia şi acum precis că nu mai au indoilală (vers.33).

5 Noroadele se lecuiesc- Dupa ce Isus a coborît de pe barcă bolnavii aveau o credinţă atît de puternică încît au cerut voie să se atingă de haina Lui (vers.36).

Taoate acestea acţiuni erau puse la cale de insuşi Isus ca minunele Lui să nu fie uitate nici peste vecinicii. Amin!.

Reclame

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Epistola lui Pavel către Evrei

Posted by iisusestesalvatorul pe August 10, 2009

isus20je20uskrsnuouv7[1]       Epistola lui Pavel către Evrei .   

                  (comentariu)

 

Pavel, apostol al Lui Isus Hristos orînduit mai înainte de vremuri. Înfiat prin Mesia pentru credinta dreaptă ce o avea. Nu sa obosit să facă şi o slujba  nouă, prin epistolele sale. Petrecînd un timp considerabil editind si pecetluind cu cerneala cuvinte de mare pret pe file de papirus si din piele de naimale. Scriindule, el, prin Duhul ştia ca aceste  mesaje vor deveni scrisori a timpului, necesare  tuturor.

Una dintre aceste scrisori este „ Epistola lui Pavel catre Evrei”. In acest mesaj Pavel îţi lasă toata ştiinţa, dragostea şi speranta ce a primito el de la Dumnezeu. Din practica lui caută  să explice cum trebuie sa fie un om al Lui Hristos fiul luminii. Desparte omul pamintesc de cel ceresc şi spune clar care trebuie să fie diferenta dintre ei. La tot ce este pamintesc el zice „inamic (duşman de luptă) iar tot ce este ceresc zice  „un frate pe o cîmpie de luptă”. El spune clar cui îi slujeşte şi cine îi este stapîn (aceasta poate să ne explice versetul 3 şi 4 din capitolul 1 al acestei scrisori). Accentueaza Dumnezeirea  Stăpînului său zicind că Acesta nu este înger( versetul 5,6 13 capitolul 1) ci E Fiul Regelui E insuşi  Prinţul! ( citeşte vers. 8,9 şi13  capitolul 1). Apostolul ne dezorbeşte ochii şi ne sfătuie să nu ne încredem în lucrurile fireşti (pămînteşti) căci ele sunt trecătoare, ci este mai bine Să-L iubim pe Dumnezeu căci numai El şi Fiul Său sunt vecinici (vers10,11 capitolul 1). Cuvîntul Lui Dumnezeu  trebuie să fie studiat şi săşi găsească un loc în gîndurile noastre şi chiar deloc nu trebuie să ne abatem de la El căci vom primi o răsplată dură (vers 1,2 capitolul 2). Neprihănirea şi mintuirea pe care o primim are un preţ aşa de mare că nici nu merită a fi pierdută(vers.3  cap.2). Încit şi Dumnezeu le preţuieşte şi le le susţine, întărind mărturisirile oamenilor cu semne puteri si felurite minuni ( vers.4 cap.2). Pavel ne explica cît de grea si dură a fost detronarea Prinţului, făcinduse mai prejos decît îngerii un slujitor al oamenilor ca săi salveze(vers.9-16 cap 2). Şit toate acestea sunt în numele dragostei în Numele Tatălui. Datorită experienţei pe care o avut-o Isus (prinţul)  in biserica sa construită din carne şi oase suntem iertaţi de orice ispita (vers 18 cap 2) ……Amin.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »